Verksamhet som styr sambruk av geografisk information

Den styrande verksamheten fördjupar sambruk av geodata och implementering av INSPIRE-direktivet. Dessutom erbjuder verksamheten verktyg för främjande av sambruk av geografisk information.

Nationellt samarbete

Delegationen för geografisk information
Delegationen för geografisk information följer med utvecklingen av geodatainfrastrukturen och styr implementeringen av Inspire-direktivet.

Nationell strategi för geografisk information
Målet för den nationella strategin för geografisk information år 2018 är ett öppet samhälle där geodata utnyttjas vid beslutsfattande.

Referensarkitektur för geografisk information
Referensarkitekturen för geografisk information fastställer den nationella geodatainfrastrukturen. Målet är kompatibla geodata.

INSPIRE

Internationellt INSPIRE-samarbete
INSPIRE-direktivet utvecklas som europiskt samarbete i MIG-arbetsgrupper. Läs mer om arbetet och anmäl dig.

INSPIRE-åtgärdsplanen
INSPIRE-åtgärdsplanen är ett verktyg för att korrigera bristerna i implementeringen av INSPIRE-direktivet i Finland under perioden 15.9.2016–31.12.2020.

Verktyg för främjande av sambruk

Standarder och rekommendationer
Standarderna och rekommendationerna inom geodatabranschen fastställer hur geodatamaterial och -tjänster ska förverkligas. På sidan listas de mest centrala JHS-rekommendationerna, ISO-standarderna och OGC-standarderna inom branschen.

Ordlistor
I ordlistorna för geodatabranschen är de viktigaste termerna och begreppen inom branschen samlade. Den viktigaste ordlistan är ordlistan för geoinformatik.