Hoppa till huvudinnehåll

Lagfartsansökan, Lovisa

Till påseende t.o.m.
Kommun/Fastighet
Lovisa
Andersbo 434-416-3-33
Sökande
Lovisa Stad
Ärendenummer
MML/379442/71/2022
I samband med lagfartsansökan har man inte
  • framställt den ursprungliga åtkomsthandlingen
  • utrett tidigare sökandes eller ägares äganderätt
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.