Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapscentrum för geodata Location Innovation Hub

Den bebyggda miljön, bioekonomi, hälsa och välmående transporter, logistik och trakfik.
Location Innovation Hub fokuserar på fyra olika teman: den bebyggda miljön, bioekonomi, hälsa och välmående och transporter, logistik och trakfik.

Location Innovation Hub (LIH) är ett kunskapscentrum för geodata som koordineras av Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.  LIH producerar tjänster i samarbete med ett nätverk av partners.

Så här betjänar vi

Våra kunder är främst företag som önskar lösa utmaningar i anslutning till digitalisering och förstärka sin konkurrenskraft. Vi betjänar även den offentliga sektorn.
 
Våra kunder kan effektivisera sin verksamhet genom att utveckla datainteroperabilitet, utnyttja exakt lokalisering och den nya generationens positioneringsteknik. Vi producerar verktyg och testmiljöer, erbjuder konsulteringstjänster och utbildning samt genom vårt nätverksarbete stöd för anskaffning av finansiering. Vi fokuserar på fyra olika teman i vårt utvecklingsarbete:

  • den bebyggda miljön,
  • bioekonomi,
  • hälsa och välmående
  • transporter, logistik och trakfik.

På dessa sektorer kan våra kunder utveckla affärsverksamhet i anslutning till artificiell intelligens, högpresterande databehandling och cybersäkerhet.

Tjänster riktade till kunder kommer att publiceras under 2023.

LIH som en del av den europeiska nätverk

I enlighet med den europeiska datastrategin är interoperabla data i anslutning till geografisk information en nödvändig resurs för att säkerställa utvecklingen av konkurrenskraften och innovationsförmågan. I vår verksamhet strävar vi efter ett effektivt utnyttjande av datarymder, bland annat för att utveckla digitala tvillingar. Vårt mål är att skapa ett fungerade och bestående ekosystem för anskaffning av finansiering, testande av tjänster och utveckling av nya innovationer i Europa.
 
Location Innovation Hub som stöds av Europeiska kommissionen är ett av fyra digitala innovationshubbar (EDIH) i Finland och ingår i ett nätverk av europeiska innovationshubbar.

Kontakt oss

Har du några frågor om projektet? Nya idéer eller problem att lösa? Kontakta Location Innovation Hub personal locationinnovationhub(a)lantmaterieverket.fi. E-postmeddelanden är av formatet förnamn.efternamn@lantmateriverket.fi

  • Projektadministration: Antti Jakobsson, tel. +358 50 599 4123
  • Finansiering och rapportering: Inkeri Lantta, tel.  +358 40 801 7420
  • Tekniskt stöd: Faris Alsuhail, tel. +358 50 471 1035
  • Nätverk och samarbete: Joonas Jokela, tel.  +358 50 329 3069
  • Kommunikation: Anniina Lundvall, tel.  +358 50 342 7251 och Maria Vilppola tel. +358 50 405 7738

Våra partner

 

 

This project has received funding from the European Union's Digital Europe Programme under grant agreement No: 101083680 — LIH — DIGITAL-2021-EDIH-01