Beställing av Tietoa maasta

Prenumerera på tidningen Tietoa maasta

Tietoa Maasta är Lantmäteriverkets kundtidskrift. Den rapporterar de senaste nyheterna om våra produkter och tjänster. En del av artiklarna finns även på svenska. Tietoa Maasta publiceras 4 gånger om året. Du kans beställa Tieto Maasta, anmäla ändrade adressuppgifter eller annulera beställning av Tietoa Maasta med denna formulär.

Beställing / ändring / annullering
Kontaktuppgifter