Ledande applikationsspecialist Jakob Ventin

Jakob Ventin

Det går ofta så att man studerar något ämne, men ändå jobbar med något annat. Så gick det för Jakob Ventin som studerade geomatik (nuförtiden geoinformatik) vid Aalto-universitetet, vilket han ändå har varit ganska nöjd med. Geografisk information har dock alltid varit nära både i studierna och i det nuvarande jobbet.

− Jag har på sätt och vis två roller vid enheten för applikationstjänster. För det första är jag applikationsansvarig vid kartbildstjänsterna, vilket betyder upprätthållande och utveckling av så kallade back end-bakgrundssystem. Till största delen jobbar jag dock i rollen som projektchef, där jag kan arbeta vidare på kartbildstjänsterna i olika utvecklingsprojekt, säger Jakob.

Jakob har arbetat vid Lantmäteriverket ända sedan han tog sin examen, och han har trivts bland annat för att arbetskulturen är framstegsvänlig och människorna får saker till stånd. Framför allt tycker Jakob att projektverksamheten vid Lantmäteriverket ser bra ut.

− Här är människorna kompetenta och engagerade i sitt arbete, vilket skapar glädje på jobbet. Vi får också ta fram sådana applikationer som är relevanta för samhället, konstaterar Jakob.

− Det att arbetet vid Lantmäteriverket inte är bundet till tid och plats är också en bra sak i detta skede av livet när det finns småbarn i familjen, tillägger han.