GIS-specialist Claudia Bergroth

Claudia Bergroth

Många av Claudias arbetsuppgifter anknyter till det europeiska Inspire-direktivet, som utgör ramarna för principerna för samanvändning av geografisk information i EU-länderna. Hennes arbetsdagar består bland annat av möten med intressentgrupper, beredning och hållande av olika föredrag och ordnande av utbildning och andra evenemang.

− Jag tycker särskilt mycket om mitt arbete, eftersom man på riktigt kan påstå att det är en utsiktsplats mot geodatabranschen såväl i Finland som internationellt. Vi samarbetar mycket med olika ministerier och andra organisationer inom staten samt med utländska kolleger. Dessutom har vi ett fantastiskt gäng. Alla är verkligen intresserade av sitt arbete och det återspeglas säkert även inom teamet, säger Claudia.

Claudia har studerat geografi med specialisering i geoinformatik vid Helsingfors universitet. Hon berättar att hon blev intresserad av geografisk information redan på en kurs i geografi på gymnasiet när den biträdande professorn i geoinformatik vid Helsingfors universitet i en videoserie som visades på lektionerna berättade om geodata och dess möjligheter.

Claudia har vid sidan om arbetet slutfört sina studier, och hon berömmer Lantmäteriverket för att vara en exemplarisk arbetsplats med tanke på hur lätt det var att kombinera arbetet med studier. Utöver deltidsarbete har flexibla arbetstider och aktivitetsbaserat arbete underlättat studierna avsevärt.

− De har stött mina studier riktigt bra här. Då vi har möjlighet att arbeta på distans, har jag kunnat jobba även från universitet på så sätt att jag gått till biblioteket för att sköta arbetsuppgifter och sedan gått tillbaka till föreläsningarna.