Lantmäteriverkets öppettider ändras i Rovaniemi, Vasa och Kuopio

Öppettiderna för tre av Lantmäteriverkets kundserviceställen ändras fr.o.m. 2.1.2020. Öppettiderna ändras i Rovaniemi, Vasa och Kuopio. Dessa serviceställen håller öppet tre vardagar i veckan i stället för fem vardagar som i dag.

Antalet kunder som besökt serviceställena har minskat i Rovaniemi, Vasa och Kuopio. I och med ändringen av öppettider kommer vi att kunna svara på efterfrågan på service och säkerställa en högklassig och flerkanalig service i regionerna.

Nya öppettider i Rovaniemi och Vasa fr.o.m. 2.1.2020:

måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9–16.15

Nya öppettider i Kuopio fr.o.m. 2.1.2020:

onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 9–16.15

Färre kundbesök i serviceställena

Dessa tre serviceställen besöks dagligen av högst 10 kunder. Detta antal kunder kan betjänas effektivt under tre öppetdagar i veckan.

Antalet kunder som behöver personlig rådgivning har minskat av flera orsaker. Det har blivit vanligare att använda e-tjänster, registrens kvalitet och informationstjänsternas effektivitet har förbättrats och genomföringstiderna för lagfarter och fastighetsförrättningar har blivit kortare. Antalet kunder som betjänas vid disken i Lantmäteriverkets serviceställen har minskat sedan början av 2014 från 42 till 22 procent av antalet kunder i samtliga ärendehanteringskanaler. På motsvarande sätt har användningen av webbtjänster ökat betydligt.

Ändringen av öppettiderna innebär inte personalminskningar. Antalet serviceställen minskar inte, utan kunder betjänas fortsättningsvis vid 35 serviceställen från Ivalo till Mariehamn.

Kundservicen på riksnivå betjänar per telefon vardagar kl. 9.00–16.15. Dessutom kan kundservicen kontaktas per e-post eller med en webblankett.

Öppettiderna för samtliga serviceställen finns på vår webbplats under Kundservice.

 

Mera information

Direktör Antti Saarikoski, 040 501 0151, antti.saarikoski@lantmateriverket.fi

 

Nyheter och artiklar