Beställningsuppdrag

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801314000
Prisgrupp 1: Beställningsuppdrag i förrättningsproduktionen (€/h)
114,03 141,40
7801314001
Prisgrupp 2: Beställningsuppdrag i Informationstjänsterna (€/h)
92,02 114,10
7801314008
Beställningsuppgifter gällande geodata samt övriga sakkunnigtjänster (€/h)
108,06 134,00

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801105417
Upprättande av överlåtelsehandling
242,58 300,80

Dessutom debiteras kostnaderna för anskaffning av handlingar och övriga extra kostnader.