Bestyrkande av köp

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7650105327
Avgift för bestyrkande av köp eller annan överlåtelse
120,00 Ingen moms
7650105328
Kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar / sida
2,00 Ingen moms

Dessutom tar köpvitnet ut ersättning för sina resekostnader.