Digitala produkter

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010000
Höjdzoner raster första kartbladet
89,27 110,70
77103010001
Höjdzoner raster första kartbladet / pixelstorlek 512 m
57,74 71,60
77103010002
Höjdzoner raster följande kartblad
15,73 19,50
77103010003
Höjdzoner raster hela Finland (pixelstorlek 32 m)
315,00 390,60
77103010004
Höjdzoner raster hela Finland (pixelstorlek 64 m)
167,98 208,30
77103010005
Höjdzoner raster hela Finland (pixelstorlek 124-512 m)
89,27 110,70
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010010
Kommunindelning och Kommunindelningsrastret
89,27 110,70
77103010011
Kommunindelningsrastret (1:1 000 000, 1:4 500 000)
57,74 71,60
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010020
Laserskannat material, första kartbladet
89,27 110,70
77103010021
Laserskannat material, följande kartblad
15,73 19,50
77103010022
Laserskannat material, hela produktionsområdet
236,29 293,00
77103010023
Laserskannat material, följande produktionsområden i samma beställning
89,27 110,70
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710305537
Flygbildens orienteringsuppgifter
22,02 27,30
7710285528
Flygbild (första bilden)
89,27 110,70
7710285529
Flygbilder (följande bilder från samma fotografering)
15,00 18,60
7710285530
Omfattande beställningar av flygbilder (€/h)
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010030
Ortofoton, första bilden (max. 6 km * 6 km)
89,27 110,70
77103010031
Ortofoton, följande bilder
15,73 19,50
77103010032
Ortofoton, hela Finland
3150,00 3 906,00
77103010033
Ortofoton, alla nya bilder som skapats under ett år
1575,00 1 953,00
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010040
Terrängkarta 1: 100 000 ja 1:250 000 första kartbladet
89,27 110,70
77103010041
Terrängkarta 1:100 000 ja 1:250 000 följande kartblad
15,73 19,50
77103010042
Terrängkarta 1:100 000 ja 1:250 000 - hela Finland
315,00 390,60
77103010043
Terrängkarta 1:1 000 000 ja 1:4 500 000 - hela Finland
110,24 136,70
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010050
Terrängkarta raster och grundkartaraster - första kartbladet
89,27 110,70
77103010051
Terrängkarta raster och grundkartaraster - följande kartblad
15,73 19,50
77103010052
Terrängkarta raster 1:100 000 - hela Finland
167,98 208,30
77103010053
Terrängkarta raster 1: 250 000 ja 1:500 000, generalkartor och generalkarta raster- hela Finland
110,24 136,70
77103010054
Grundkarta raster hela Finland - i färg
525,00 651,00
77103010057
Generalkartaraster 1:4 500 000 ja 1:8 000 000
57,74 71,60

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710104341
Terrängdatabasen hela materialet, första kartbladet (standardversion)
89,27 110,70
7710104342
Terrängdatabasen hela materialet, hela Finland (standardversion)
15,73 19,50
7710104343
Terrängdatabasen hela materialet, följande kartblad (standardversion)
525,00 651,00
7710104344
Terrängdatabasen första enhetligt området areal max 6500 km2
89,27 110,70
7710104345
Terrängdatabasen följande enhetligt område areal max 6500 km2
57,74 71,60
7710104346
Terrängdatabasen hela materialet (uppdaterad)
1050,00 1 302,00
7710104347
Terrängdatabasen enskild objekt (uppdaterad)
525,00 651,00

Materialet och hanteringen av det är avgiftsfria då materialet levereras via webbplatsen: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem. Material och hantering är också avgiftsfria då materialet levereras via gränssnittet Söktjänsten för namnbestånd (WFS) när antalet sökningar per dygn är högst 300.

När materialet levereras på något annat sätt debiteras en hanteringsavgift som baserar sig på använd arbetstid. Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306791
Namnbestånd materialhanteringsavgift €/h
92,02 114,10
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010060
Terrängskuggning raster, pixelstorlekar 2, 8, 32, 64 ja 128 m / första kartbladet
89,27 110,70
77103010061
Terrängskuggning raster, pixelstorlek 512 m / första kartbladet
57,74 71,60
77103010062
Terrängskuggning raster, följande kartblad
15,73 19,50
77103010063
Terrängskuggning raster hela Finland, pixelstorlekar 2 och 8 m
525,00 651,00
77103010064
Terrängskuggning raster hela Finland, pixelstorlek 32 m
315,00 390,60
77103010065
Terrängskuggning raster hela Finland, pixelstorlek 64 m
167,98 208,30
77103010066
Terrängskuggning raster hela Finland, pixelstorlekar 128 och 512 m
89,27 110,70
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010070
Bakgrundskartserie, första kartbladet
89,27 110,70
77103010071
Bakgrundskartserie, följande kartblad
15,73 19,50
77103010072
Bakgrundskartserie, hela Finland
3045,00 3 775,80
77103010073
Bakgrundskart raster hela Finland 1:50 000
1575,00 1 953,00
77103010074
Bakgrundskart raster hela Finland 1:10 000
525,00 651,00
77103010075
Bakgrundskart raster hela Finland 1:20 000 eller 1:40 000
315,00 390,60
77103010076
Bakgrundskart raster hela Finland 1:80 000
210,00 260,40
77103010077
Bakgrundskart raster hela Finland 1:160 000
125,97 156,20
77103010078
Bakgrundskart raster hela Finland 1:320 000, 1:800 000 eller 1:2 milj
110,24 136,70
77103010079
Bakgrundskart raster hela Finland 1:4 milj eller 1:8 milj
57,74 71,60

Tillgänglig endast via Kartbildstjänsten (WMS).

Materialet är avgiftsfritt.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010929
Filtjänstens användar-ID
62,98 78,10
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306578
Fastighetsregisterkartans koordinatförteckning €/ h
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010080
Fastighetsregisterkarta material första kommunen - standard och skräddarsydd avskiljning
89,27 110,70
77103010081
Fastighetsregisterkarta material följande kommuner, standardversion
15,73 19,50
77103010082
Fastighetsregisterkarta material hela Finland, standardversion
525,00 651,00
77103010083
Fastighetsregisterkarta material följande kommuner, skräddarsydd
57,74 71,60
77103010084
DWG/DXF-konvertering, området eller kommunen
15,73 19,50
77103010085
Fastighetsbeteckningar första kommunen med egenskapsbegränsningar
89,27 110,70
77103010086
Fastighetsbeteckningar följande kommuner med egenskapsbegränsningar
15,73 19,50
77103010087
Fastighetsbeteckningar hela Finland med egenskapsbegränsningar
1050,00 1 302,00
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801505477
Koordinatuppgifter, triangelpunkt
1,29 1,60
7801505478
Koordinatuppgifter, höjdpunkt
1,29 1,60
7801506006
Punktbeskrivningskort, triangelpunkt
4,68 5,80
7801506007
Punktbeskrivningskort, höjdpunkt
4,68 5,80
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010090
Höjdmodell 2 m och 10 m - Första bladet
89,27 110,70
77103010091
Höjdmodell 2 m och 10 m - Följande blad
15,73 19,50
77103010093
Höjdmodell 2 m - hela Finland
1575,00 1 953,00
77103010092
Höjdmodell 10 m - hela Finland
787,50 976,50