Fastighet eller lägenhet som pant

Sök i denna produktgrupp:

För handläggningen av ett inteckningsärende tas en avgift ut för varje fastställd inteckning.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7420207453
Fastställande av inteckning
35,00 Ingen moms
7420207460
Ändring av inteckning
35,00 Ingen moms
7420207451
Utvidgning av inteckning
35,00 Ingen moms
7420207452
Upplösning av inteckning
35,00 Ingen moms
7420207454
Sammanslagning av inteckningar för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagningen
35,00 Ingen moms
7420207459
Delning av inteckning för varje inteckning som uppkommer genom delning
35,00 Ingen moms
7420107425
Dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
7420207458
Anteckning som gäller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev
17,00 Ingen moms
7420107427
Anteckning om innehavaren av ett skriftligt pantbrev
35,00 Ingen moms
7420207457
Ändring av ett skriftligt pantbrev till ett elektronisk pantbrev
19,00 Ingen moms
7420207462
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt pris/st. för över 100 st.
1,00 Ingen moms

Dödande av inteckning är avgiftsfritt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7482101000
Inskrivning eller ändring av pantsättning
25,00 Ingen moms

För avlägsnande av pantsättning tas ingen avgift.