Fastighets- och lägenhetsuppgifter och registerutdrag och utskrifter

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77233010852
Utskrift/fil ur köpvittnesregistret
4,44 5,50
77233010910
Delutdrag ur köpvittnesregistret / sida
4,44 5,50
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105099
Köpeskillingsregisterutdrag, första köpet
16,05 19,90
7722105100
Köpeskillingsregisterutdrag, följande köp
5,97 7,40
7722105634
Kartutskrift ur köpeskillingsregistret
9,84 12,20
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104314
Köpeskillingsstatistik
16,05 19,90
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104297
Regelbundet återkommande leveranser via Datatjänsten / år
1112,82 1 379,90
7722104298
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret
0,56 0,70
7722104300
Överföringfil ur köpeskillingsregistret
0,56 0,70
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010742
Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), per registerenhet
3,15 3,90
77234011053
Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser per delägare
3,15 3,90
77234011097
Innehavare av nyttjanderätt och adressuppgifter / registerenhet
3,15 3,90
77234011098
Utredning av innehavare av nyttjanderätt / timme
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234011050
Ägaruppgifter och adressuppgifter maskinellt ur lagfarts- och inteckningsregistret per registerenhet
1,77 2,20
77234011051
Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser maskinellt ur lagfarts- och inteckningsregistret per delägare
1,77 2,20

De senaste ändringarna i personuppgifter och registerenheter som skett i den maskinella massöverlåtelsen av fastigheternas ägar- och adressuppgifter eller uppgifter som saknas i dem har inte kontrollerats.

Vid maskinell sökning av ägar- och adressuppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret beviljas för skattefria engångsbeställningar på över 1000 euro en rabatt som baserar sig på slutbeloppet och är minst 6 procent och högst 80 procent.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010750
FR-data ombildning fram
2,58 3,20
7723406747
Registerenhetsuppgifter, per registerenhet
5,32 6,60
7723406748
Basuppgifter, per registerenhet
1,77 2,20
7723406749
Förutom basuppgifter, per tilläggsuppgift
1,77 2,20
7723406750
Registerenhetens identifieringsuppgifter och areal, per registerenhet
0,48 0,60
7723406751
Registerenhetens bildningshistoria jämte bildningsschema, per schema
0,89 1,10
7723406784
Fastighetsbeteckning vid datum för skärningen (stomlägenhetsutredning), per registerenhet
1,77 2,20
7723406787
Delägarförteckning över fastigheter jämte andelarna per delägare
0,48 0,60
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7600105189
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
76001011117
Lagfartsbevis, begränsad
18,00 Ingen moms
7600105190
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
76001011118
Gravationsbevis,begränsad
18,00 Ingen moms
7600105683
Intyg om arrenderätt
18,00 Ingen moms
76001011119
Intyg om arrenderätt, begränsad
18,00 Ingen moms
7600105322
Fastighetsregisterutdrag
18,00 Ingen moms
76001010934
Fast.reg. utdr. outbrutet område
18,00 Ingen moms
76001011031
Utdrag ur nyttjanderättsenhet
18,00 Ingen moms
7600106542
Kartutdrag över registerenhet
18,00 Ingen moms
7600105036
Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa
18,00 Ingen moms

Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst /priser: Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Priset för utdrag ur köpeskillingsregistret

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Aktiebok, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101008
Annat utskrift ur bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms