Fastighets- och lägenhetsuppgifter och registerutdrag och utskrifter

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105099
Köpeskillingsregisterutdrag, första köpet
16,05 19,90
7722105100
Köpeskillingsregisterutdrag, följande köp
5,97 7,40
7722105634
Kartutskrift ur köpeskillingsregistret
9,84 12,20

Exempel

Samma beställning innehåller fem utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift:
Första köp                             19,90 €
Följande köp     4*7,40 € =    29,60 €   
Totalt                                      49,50 €

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104314
Köpeskillingsstatistik
16,05 19,90
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104301
Överföringsfil för köpeskillingsregistret, första köpet
50,00 62,00
7722104302
Överföringsfil för köpeskillingsregistret, ytterligare köp
0,56 0,69
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010743
Ägar- och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal) 1–6 registerenheter
18,55 23,00
77234010744
Ägar- och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal) över 6 registerenheter €/registerenhet
2,82 3,50
77234011054
Delägarförteckning över samfällt område inklusive ägare och adresser, 1–6 delägare
18,55 23,00
77234011055
Delägarförteckning över samfällt område inklusive ägare och adresser, fler än 6 delägare €/delägare
2,82 3,50
77234011098
Närmare utredning av ägare eller delägare €/h
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723406790
Fastighetsuppgifter (beteckning, namn, registreringsdatum och areal) och uppgifter om nyttjanderätt samt utredningar av stamlägenheter 1–40 registerenheter
16,13 20,00
7723406791
Fastighetsuppgifter (beteckning, namn, registreringsdatum och areal) och uppgifter om nyttjanderätt samt utredningar av stamlägenheter över 40 registerenheter €/registerenhet
0,40 0,50
7723406792
Förteckning över delägarfastigheter och andelstal 1–40 delägare
16,13 20,00
7723406793
Förteckning över delägarfastigheter och andelstal över 40 delägare €/delägare
0,40 0,50
7723406794
Fastighetsregistrets bildningsuppgifter €/h
92,02 114,10
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7600105189
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
76001011117
Lagfartsbevis, begränsad
18,00 Ingen moms
7600105190
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
76001011118
Gravationsbevis,begränsad
18,00 Ingen moms
7600105683
Intyg om arrenderätt
18,00 Ingen moms
76001011119
Intyg om arrenderätt, begränsad
18,00 Ingen moms
7600105322
Fastighetsregisterutdrag
18,00 Ingen moms
76001010934
Fast.reg. utdr. outbrutet område
18,00 Ingen moms
76001011031
Utdrag ur nyttjanderättsenhet
18,00 Ingen moms
7600106542
Kartutdrag över registerenhet
18,00 Ingen moms
7600105036
Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa
18,00 Ingen moms

Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst /priser: Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Priset för utdrag ur köpeskillingsregistret

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Bolagets aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Aktiebok, offentlig
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift, utbredd
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101008
Annat utskrift ur bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms