Gränssnittstjänster för fastighetsuppgifter

Sök i denna produktgrupp:

 

  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
Registreringsavgift (1-3 användarnamn ingår) 60,00 74,40
Återöppnande av tjänst / kundorganisation 80,00 99,20
Underhållsavgift / användarnamn / månad 12,00 14,88
     
Lagfartsbevis / registerenhet 5,10 ingen moms
Gravationsbevis / registerenhet 5,10 ingen moms
Intyg över arrenderätt / registerenhet 5,10 ingen moms
Fastighetsregisterutdrag / registerenhet 5,10 ingen moms
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område / registerenhet 5,10 ingen moms
Kartutdrag ur fastighetsregistret / registerenhet 5,10 ingen moms
Utdrag ur FDS 5,10 ingen moms
Utdrag ur FDS, enskild väg 5,10 ingen moms
     
Fastställande av inteckning (elektroninskt pantbrev) / inteckning 35,00 ingen moms
     

 

 Organisationsbruk

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 220€ per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

Produkter:
1. Uppgifter om fastighetsgränser (avgiftsfri)
2. Uppgifter om skifteskoordinater (avgiftsfri)
3. Registerenhetens lägesuppgifter (avgiftsfri)
4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
7. Basuppgifter om del av nyttjanderättsenhet (pris / sökning)
8. Uppgifter om registerenhet (pris / registerenhet)
9. Uppgifter om skifte (avgiftsfri)

 

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 77,00 € 95,48 €
1000 44,00 € 54,56 € 110,00 € 136,40 €
2000 66,00 € 81,84 € 165,00 € 204,60 €
5 000 99,00 € 122,76 € 253,00 € 313,72 €
10 000 143,00 € 177,32 € 395,56 € 450,12 €
20 000 209,00 € 259,16 € 506,00 € 627,44 €
50 000 319,00 € 396,56 € 803,00 € 995,72 €
100 000 462,00 € 572,88 € 1 133,00 € 1 404,92 €
200 000 649,00 € 804,76 € 1 606,00 € 1 991,44 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 2 541,00 € 3 150,84 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 3 597,00 € 4 460,28 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 5 082,00 € 6 301,68 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 8 041,00 € 9 970,84 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 11 363,00 € 14 090,12 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 16 071,00 € 19 928,04 €

 

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5019
Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet
4,00 Ingen moms
5018
Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet
4,00 Ingen moms

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

 

Produkter:
1. Lägesuppgifter för fastighetsgränser (avgiftsfri)
2. Lägesuppgifter för skiftenas beteckningspunkter (avgiftsfri)
3. Lägesuppgifter för registerenheter (avgiftsfri)
4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
7. Basuppgifter om del av nyttjanderättsenhet (pris/sökning)
8. Uppgifter om registerenhet (pris/registerenhet)
9. Uppgifter om skifte (avgiftsfri)

 

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
500 33,00 € 40,92 € 231,00 € 286,44 €
1000 44,00 € 54,56 € 319,00 € 395,56 €
2000 66,00 € 81,84 € 451,00 € 559,24 €
5 000 99,00 € 122,76 € 715,00 € 886,60 €
10 000 143,00 € 177,32 € 1 012,00 € 1 254,88 €
20 000 209,00 € 259,16 € 1 441,00 € 1 786,84 €
50 000 319,00 € 395,56 € 2 277,00 € 2 823,48 €
100 000 462,00 € 572,88 € 3 212,00 € 3 982,88 €
200 000 649,00 € 804,76 € 4 543,00 € 5 633,32 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 € 7 183,00 € 8 906,92 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 € 10 164,00 € 12 603,36 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 € 14 377,00 € 17 827,48 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 € 22 737,00 € 28 193,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 € 32 153,00 € 39 869,72 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 € 45 463,00 € 56 374,12 €

 

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5019 Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet 4,00 Ingen moms
5018 Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet 4,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1011
Underhållsavgift
10,00 Ingen moms
8202
Lagfartsuppgifter
4,00 Ingen moms
8203
Gravationsuppgifter
4,00 Ingen moms
8204
Uppgifter om arrenderätt
4,00 Ingen moms
8201
Anläggningens basuppgifter
0,10 Ingen moms
8205
Kontaktuppgifter
1,60 Ingen moms
8241
Sök registerenheter med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8242
Sök outbrutna områden med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8243
Sök anläggningar med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8245
Sökning av åtgärder med sökvillkor
0,10 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8001
Lagfartsbevis
5,10 Ingen moms
8011
Lagfartsbevis, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8002
Gravationsbevis
5,10 Ingen moms
8012
Gravationsbevis, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8003
Intyg över arrenderätt
5,10 Ingen moms
8013
Intyg om arrenderätt, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8021
Kontaktuppgifter
2,00 Ingen moms
8101
Fastighetsregisterutdrag
5,10 Ingen moms
8111
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8102
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
5,10 Ingen moms
8112
Fastighetsregisterutdrag outbr.omr. bst
5,10 Ingen moms
8103
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,10 Ingen moms
8113
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bst
5,10 Ingen moms
8104
Utdrag ur FDS, enskild väg
5,10 Ingen moms
8114
Utdrag ur FDS, enskild väg, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8105
Utdrag ur FDS, nyttjanderättsenhet
5,10 Ingen moms
8115
Utdrag ur FDS, nyttjanderättsenhet
5,10 Ingen moms
8121
Bildningskedja framåt
0,70 Ingen moms
8122
Bildningskedja bakåt
0,70 Ingen moms
8123
Registerenheter vid tidpunkten
2,00 Ingen moms
8124
Gällande fastighetsbildningar
2,00 Ingen moms
8125
Utredning av fastighetsbildningen
2,00 Ingen moms
8126
Uppgifter om tredimensionell fastighet
0,70 Ingen moms

 

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80/ € per år, inkl. moms 24 %)

 

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
ORGANISATIONSBRUK        
500 99,00 € 122,76 € 374,00 € 463,76 €
1000 143,00 € 177,32 € 539,00 € 668,36 €
2000 198,00 € 245,52 € 759,00 € 941,16 €
5 000 308,00 € 381,92 € 1 199,00 € 1 486,76 €
10 000 429,00 € 531,96 € 1 694,00 € 2 100,56 €
20 000 616,00 € 6763,84 € 2 398,00 € 2 973,52 €
50 000 968,00 € 1 200,32 € 3 795,00 € 4 705,80 €
100 000 1 364,00 € 1 691,36 € 5 368,00 € 6 656,32 €
200 000 1 936,00 € 2 400,64 € 7 590,00 € 9 411,60 €
500 000 3 047,00 € 3 778,28 € 12 001,00 € 14 881,24 €
1 000 000 4 312,00 € 5 346,88 € 16 962,00 € 21 032,88 €
2 000 000 6 105,00 € 7 570,20 € 23 991,00 € 29 748,84 €
5 000 000 9 647,00 € 11 962,28 € 37 939,00 € 47 044,36 €
         
ÅTERFÖRSÄLJARTJÄNST        
500 99,00 € 122,76 € 803,00 € 995,72 €
1000 143,00 € 177,32€ 1 133,00 € 1 404,92 €
2000 198,00 € 245,52 € 1 606,00 € 1 991,44 €
5 000 308,00 € 381,92 € 2 541,00 € 3 150,84 €
10 000 429,00 € 531,96 € 3 597,00 € 4 460,28 €
20 000 616,00 € 763,84 € 5 082,00 € 6 301,68 €
50 000 968,00 € 1 200,32 € 8 041,00 € 9 970,84 €
100 000 1 363,71 € 1 691,00 € 11 363,00 € 14 090,12 €
200 000 1 936,00 € 2 400,64 € 16 071,00 € 19 928,04 €
500 000 3047,00 € 3 778,28 € 25 421,00 € 31 522,04 €
1 000 000 4 312,00 € 5 346,88 € 35 948,00 € 44 575,52 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1023
Minimiavgift
220,00 272,80
1024
Fastighetsköp till fast pris
32175,00 39 897,00

Den avtalsenliga fasta årsavgiften  omfattar ett obegränsat antal sökningar i materialet.

Dokumentfiler i Söktjänsten för Arkivdokumenter (REST) är avgiftsbelagda. Övriga beskrivningsuppgifter och arkivmetadata som tjänsten erbjuder och på basis av vilka dokumentsökningarna görs är avgiftsfria.

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 204 €  per år.

Underhållsavgiften för tjänsten baserar sig på dokumentsökningar. Alla dokumentsökningar räknas ihop för respektive beteckning och faktureras enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Antal sökningar (Antal per år) Underhållsavgifter (€ per år)
50 286 €
100 399 €
250 634 €
500 899 €
1000 1 267 €
2000 1 788 €
3000 2 197 €
4000 2 534 €
5000 2 830 €
7500 3 474 €
10000 4 006 €
50000 8 961 €
75000 10 974 €
100000 12 671 €
150000 15 521 €
   
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1020
Minimiavgift
204,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1012
Söktjänst för byggnadsuppg. underh.avg. /månad
15,00 18,60
4001
Byggnadens identifikationsuppgifter
0,49 0,61
4002
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,25 0,31
4003
Byggnadens ägaruppgifter
0,25 0,31
4006
Byggnadens adresspunkt
0,15 0,19
4007
Byggnadens närmaste adresspunkt
0,15 0,19
4009
Byggnadens adressnamn
0,15 0,19
77304010837
Byggnadens identifikationsuppgifter i BDS
0,18 0,22
77304010839
Byggnadens egenskapsuppgifter i BDS
0,18 0,22
77304010932
Byggnadens adress i BDS
0,10 0,12

Myndigheterna inom den offentliga förvaltningen får materialet avgiftsfritt. Underhållsavgift debiteras alltid.