Gränssnittstjänster för kartadata och geografisk information

Sök i denna produktgrupp:

Sökterm Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
  75 000 200,00 € 248,00 €
  100 000 231,00 € 286,40 €
  200 000 319,00 € 395,60 €
  500 000 506,00 € 627,40 €
  1 000 000 726,00 € 900,20 €
  2 000 000 1 023,00 € 1 268,50 €
  5 000 000 1 606,00 € 1 991,40 €
  10 000 000 2 277,00 € 2 823,50 €
  20 000 000 3 212,00 € 3 982,90 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2002
Raster-WMS minimiavgift
200,00 248,00
Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
300 000 200,00 €  248,00 €
500 000 240,00 € 297,60 €
750 000 290,00 € 359,60 €
1 000 000 340,00 € 421,60 €
2 000 000 480,00 € 595,20 €
5 000 000 750,00 € 930,00 €
10 000 000 1 060,00 € 1 314,40 €
20 000 000 1 500,00 € 1 860,00 €
50 000 000 2 370,00 € 2 938,80 €
100 000 000 3 350,00 € 4 154,00 €
150 000 000 4 100,00 € 5 084,00 €
200 000 000 4 730,00 € 5 865,20 €
250 000 000 5 290,00 € 6 559,60 €
300 000 000 5 800,00 € 7 192,00 €
500 000 000 7 480,00 € 9 275,20 €
1 000 000 000 10 580,00 € 13 119,20 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2015
WMTS minimiavgift
200,00 248,00

De uppgifter som tjänsten erbjuder är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial. För terrängdataprodukter debiteras endast underhållsavgift.

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %).

A4-storleken omfattar 4 899 x 4 899 pixlar. Sökningar av alla Lantmäteriverkets datamaterial räknas samman för respektive kund och faktureras enligt tabellen.

Det kostar ingenting att testa Kartutskriftstjänsten (REST). Den avgiftsfria testningen av tjänsten gäller endast teknisk testning av tjänsten. Det är inte tillåtet att vidareutnyttja de uppgifter som fås från tjänsten.

 

Antal sökningar per år Exkl. moms Moms 24 %
A4 - storlek    
100 220,00 €  272,80 €
500 220,00 € 272,80 €
1000 220,00 € 272,80 €
5000 495,00 € 613,80 €
10000 704,00 € 872,96 €
A3 - storlek    
100 220,00 € 272,80 €
500 220,00 € 272,80 €
1000 319,00 € 395,56 €
5000 704,00 € 872,96 €
10000 1001,00 € 1 241,24 €
A2 - storlek    
100 220,00 € 272,80 €
500 319,00 € 395,56 €
1000 451,00 € 559,24 €
5000 1001,00 € 1 241,24 €
10000 1 408,00 € € 1 745,92 €
A1 - storlek    
100 220,00 € 272,80 €
500 451,00 € 559,24 €
1000 627,00 € 777,48 €
5000 1 408,00 € 1 745,92 €
10000 1 991,00 € 2 468,84 €
A0 -storlek    
100 286,00 € 354,64 €
500 627,00 € 777,48 €
1000 891,00 € 1 104,84 €
5000 1 991,00 € 2 468,84 €
10000 2 816,00 € 3 491,84 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1018
Minimiavgift
220,00 272,80
Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
20 000 200,00 € 248,00 €
50 000 290,00 € 359,60 €
100 000 420,00 € 520,80 €
200 000 590,00 € 731,60 €
500 000 930,00 € 1 153,20 €
1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 €
2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 €
5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 €
10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 €
20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2108
Terräng-WFS minimiavgift
200,00 248,00
Sökterm Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år)
Exkl. moms Moms 24 %
20 000 190,00 € 235,60 €
50 000 290,00 € 359,60 €
100 000 420,00 € 520,80 €
200 000 590,00 € 731,60 €
500 000 930,00 € 1 153,20 €
1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 €
2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 €
5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 €
10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 €
20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2105
Namnbestånd-WFS minimiavgift
200,00 248,00

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar.

Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar. Minimiavgiften är 220 € per år (272,80 € per år, inkl. moms 24 %).

De produkter som ingår i tjänsten är avgiftsfria och tillhandahålls under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

 

Produkter:
1. Lägesuppgifter för ett skifte
2. Lägesuppgifter om en fastighetsgräns
3. Lägesuppgifter om en fastighetsbeteckning
4. Lägesuppgifter om ett råmärke
5. Lägesuppgifter om ett projicerat skifte
6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckningen för ett projicerat skifte

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år)
  Utan MOMS MOMS 24 %
500 220,00 € 272,80€
1 000 220,00 € 272,80 €
2 000 220,00 € 272,80 €
5 000 220,00 € 272,80 €
10 000 220,00 € 272,80 €
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1032
Minimiavgift
220,00 272,80