Kopior av handlingar och bestyrkande av dem

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7721105674
Kopia av handling och förrätningskarta A4
10,00 Ingen moms
7721105664
Kopia av handling och förrätningskarta A3
12,00 Ingen moms
77211011070
Kopia av handling och förrätningskarta A2
24,00 Ingen moms
7721106822
Kopia av handling och förrätningskarta A1
29,80 Ingen moms
7721105643
Kopia av handling och förrätningskarta A0
46,70 Ingen moms
77211010946
Kopia av handling och förrätningskart, följande sidor
5,00 Ingen moms
77211210490
Handling eller förrätningskarta som fil
9,60 Ingen moms
77213010735
Serviceavgift €/h
92,00 Ingen moms

För omfattande sökningar i arkiv eller kopior av handlingar vilka kräver utredningar debiteras utöver produktens pris en serviceavgift enligt använd arbetstid. Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7721205185
Bestyrkande
2,50 Ingen moms
7721205188
Diarieintyg
5,80 Ingen moms