Registrering av äganderätt

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
119,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
119,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
119,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart (enligt 11 kap. 6 § i jordabalken, 540/1995)
119,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt ärende som gäller in-skrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
65,00 Ingen moms
7420107462
Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter
88,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101000
Registrering av ägande
58,00 Ingen moms
7481101004
Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register
58,00 Ingen moms
7481101005
Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
10,00 Ingen moms
7481101006
Förseningsavgift
11,60 Ingen moms
7481101090
Registrering av ägande av hel aktiestock (€/h)
88,00 Ingen moms
7481101091
Ändringar i identifikationsuppgifter (€/h)
88,00 Ingen moms