Registrering av äganderätt

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
119,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
119,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
119,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart (enligt 11 kap. 6 § i jordabalken, 540/1995)
119,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt ärende som gäller in-skrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
65,00 Ingen moms
7420107462
Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter
88,00 Ingen moms

 

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7481101000
  Registrering av äganderätt på ägarens ansökan eller
  utifrån bostadsbolagets anmälan
  58,00 Ingen moms
  7481101004
  Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register €/aktielägenhet
  58,00 Ingen moms
  7481101005
  Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
  10,00 Ingen moms
  7481101006
  Förseningsavgift (€/2 månader)
  11,60 Ingen moms
  7481101090
  Registrering av ägande av hel aktiestock (€/h)
  88,00 Ingen moms
  7481101091
  Ändringar i identifikationsuppgifter (€/h)
  88,00 Ingen moms

  7481101090 Registrering av hela aktiestocken e/h, om 

  • ägaren till hela aktiestocken har överlåtit hela aktiestocken till förvärvaren/förvärvarna på en gång. I varje aktiegrupp ska ägarens relativa ägarandel vara lika stor eller
  • ägaren/Ägarna ansöker om registrering av ägandet av hela aktiestocken i bolaget på en gång så att varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.