Registrering av besittningsrättsbegränsning

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet
119,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet
119,00 Ingen moms
7430107432
Ändring av inskrivning av särskild rättighet
160,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av en särskild rättighet
87,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av särskild rättighet
87,00 Ingen moms
7430107433
Avlägsnande av särskild rättighet
87,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
35,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101001
Anteckning av begränsning
58,00 Ingen moms
7481101002
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om anteckning om begränsning
58,00 Ingen moms
7481101003
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om borttagning av anteckning om begr. (osålda lägenheter)
58,00 Ingen moms