Webbtjänster

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenheten
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priser: Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

För användningen av Fastighetsdatatjänsten faktureras retroaktivt en gång i månaden. Om fakturabeloppet för en månad understiger 30 euro, flyttas fakturan till följande månad.

 För öppnandet av tjänsten tar vi ut en öppningsavgift. Efter detta tar vi ut en månatlig underhållsavgift för varje användare, oavsett om användaren använt tjänsten under månaden ifråga eller inte.

 Utöver underhållsavgiften tar vi också ut en avgift för sökta produkter och uppgifter. En användare kan exempelvis söka fastigheter med kartavgränsning så att resultatet visas som en lista av fastigheter. Ingen avgift tas ut för hämtningen av fastigheter till listan. Om en användare väljer en fastighet från listan och hämtar produkten Basuppgifter, debiteras priset för produkten Registerenhetens basuppgifter.

 Användarkoderna stängs om fakturan inte betalas trots påminnelse. För betalningspåminnelser tar vi ut en tilläggsavgift på 5 euro. Att öppna tjänsten på nytt kostar 88 euro + moms. Tjänsten öppnas inte automatiskt, efter att ha betalat fakturan måste kunden kontakta kundstödet för Fastighetsdatatjänsten.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1001
Registreringsavgift
66,00 81,84
1003
Ibruktagande av användarkonto på nytt
88,00 109,12
1004
Underhållsavgift /månad
13,20 16,37
1005
Köpeskillingsregistret till fast pris/månad
77,00 95,48
4002325
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,55 0,68
4003325
Byggnadens ägaruppgifter
0,55 0,68
5017325
Nyttjanderättsenhet/enskild våg på karta
0,55 0,68
5019325
Basuppg. om nyttjanderätts./enskild våg
0,55 0,68
8201325
Anläggningens basuppgifter
0,55 0,68
8301
Basuppgifter om registerenheten
0,55 0,68
8302
Basuppgifter om outbrutna områden
0,55 0,68
8401
Registerenhetens skiften till karta
0,55 0,68
8402
Registerenhetens arealer till karta
0,55 0,68
8403
Nyttjanderätter som berör registerenheten till karta
0,55 0,68
8404
Byggförbud som berör registerenheten till karta
0,55 0,68
8411
Outbrutna områden till karta
0,55 0,68
8601
Uppgifter ur köpeskillingsregistret
1,21 1,50
8001325
Lagfartsbevis
5,10 Ingen moms
8011325
Lagfartsbevis, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8002325
Gravationsbevis
5,10 Ingen moms
8012325
Gravationsbevis, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8003325
Intyg om arrenderätt
5,10 Ingen moms
8013325
Intyg om arrenderätt, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8102325
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
5,10 Ingen moms
8112325
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr. bst
5,10 Ingen moms
8103325
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,10 Ingen moms
8113325
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8105325
Utdrag ur FDS
5,10 Ingen moms
8115325
Utdrag ur FDS bestyrkt
5,10 Ingen moms
8104325
Utdrag ur FDS, enskild väg
5,10 Ingen moms
8114325
Utdrag ur FDS, enskild väg, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8101325
Fastighetsregisterutdrag
5,10 Ingen moms
8111325
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8205325
Kontaktuppgifter
2,00 Ingen moms
8021325
Kontaktuppgifter
2,00 Ingen moms
8201355
Basuppgifter
0,10 Ingen moms
8124325
Gällande fastighetsbildningar
2,00 Ingen moms
8121325
Bildningskedja framåt
0,70 Ingen moms
8122325
Bildningskedja bakåt
0,70 Ingen moms
8123325
Registerenheter vid tidpunkten
2,00 Ingen moms
8125325
Utredning av fastighetsbildningen
2,00 Ingen moms

Obs. I avgiften för upprättande av överlåtelsehandling ingår även handläggning av lagfart.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10949
Ärendehanteringsavgift (föravtal) i elektroniskt köpsystem
51,00 Ingen moms
10954
Ärendehanteringsavgift för upprättände av överlåtelsehandling (inkl. lagfartsuppgift)
170,00 Ingen moms
10938
Ansökan av inteckning
20,00 Ingen moms
10940
Överföring av pant
10,00 Ingen moms
10952
Ansökan om dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
10953
Inskrivning av särskild rättighet elektronisk underskriftstjänst
95,00 Ingen moms
10955
Ändring av särskild rättighet
87,00 Ingen moms
10951
Överlåtelse av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
10974
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
10975
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
10977
Intyg om arrenderätt
14,00 Ingen moms
10972
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
10973
Kartutdrag ur fastighetsregistret
14,00 Ingen moms
10976
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms
10983
Avgift för öppn. av faktur.avtal på nytt
82,58 102,40
78101010986
Generell fullmakt / ansökning
257,98 319,90
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101004
Aktiebok från e-tjänsten
14,00 Ingen moms
7488101005
Aktiebok från e-tjänsten, begränsad
14,00 Ingen moms
7488101006
Aktielägenhetsutskrift från e-tjänsten
14,00 Ingen moms
7488101007
Aktielägenhetsutskrift från e-tjänsten, begränsad
14,00 Ingen moms