Hoppa till huvudinnehåll

Ansök om registrering av äganderätten i E-tjänsten

I E-tjänsten kan du nu också ansöka om registrering av arrenderätt, avtal om besittningsdelning eller en annan särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret. I allmänhet är registreringen frivillig, men det lönar sig att göra det. När en särskild rättighet har registrerats, visas den på fastighetens gravationsbevis.
 
Det lönar sig att ansöka om registrering av en arrenderätt, eftersom den registrerade arrenderätten kan användas som säkerhet för ett lån. Om fastigheten säljs, kan den kommande ägaren direkt från gravationsbeviset se att fastigheten har en arrenderätt. I vissa situationer är det obligatoriskt att registrera en rättighet.

Har du köpt ett hus på en arrendetomt? – ansök om överföring av arrenderätt

Om du har skaffat ett hus som ligger på en arrendetomt ska du ansöka om överföring av arrenderätt. I ett sådant fall finns arrenderätten redan. I typiska fall överförs arrenderätten med köpebrev från den tidigare arrendetagaren till dig. Vid överföring av arrenderätt registreras arrenderätten i den nya ägarens namn.
 
För att göra ansökan, ta först reda på arrenderättens så kallade anläggningsbeteckning. I allmänhet har beteckningen formatet 837-121-391-2-L1. Gå till "Alla fastigheter" i E-tjänsten och använd anläggningsbeteckningen för att ta fram arrenderättens uppgifter. I arrenderättens uppgifter finns knappen "Registrera arrenderätt" som du kan använda för att ansöka om överföring av arrenderätten.

Har du gjort ett nytt arrendeavtal? – ansök om registrering av arrenderätt

Om du har gjort ett nytt arrendeavtal (jordlegoavtal) med fastighetens ägare ska du ansöka om registrering av arrenderätten.
 
Använd fastighetsbeteckningen för att ta fram den fastighet på vars område arrenderätten finns. I fastighetens uppgifter finns knappen "Registrera arrenderätt" som du kan använda för att göra ansökan.

Ansök om registrering av en annan rättighet

Om du har gjort ett avtal om besittningsdelning eller ett annat avtal som berör fastighetens nyttjande- eller besittningsrätt, ska du ansöka om registrering av en annan rättighet.
 
Använd fastighetsbeteckningen för att ta fram den fastighet som rättigheten berör. I fastighetens uppgifter finns knappen "Registrera en annan rättighet" som du kan använda för att göra ansökan.

Vissa handlingar behövs i original 

Trots att ansökan kan skickas och ärenden inledas elektroniskt finns det i anslutning till vissa ansökningar bilagor som vi även måste se i original. Exempelvis är arrendeavtal, köpebrev över arrenderätter och avtal om besittningsdelning sådana handlingar som måste visas upp vid Lantmäteriverket, antingen genom att skicka dem per post eller genom att besöka ett av våra kundserviceställen. När du upprättar ansökan ger E-tjänsten anvisningar om vilka handlingar som behövs i original.

Länkar

E-tjänst

Mera information: Registrera en arrenderätt eller annan särskild rättighet

 

Senaste servicemeddelanden