Hoppa till huvudinnehåll

Brister i Fastighetsdatatjänstens fakturering

Lantmäteriverkets Fastighetsdatatjänst har drabbats av ett fel i faktureringen. Från och med februari detta år har inga produkter med uppgift om födelsedatum, dvs. lagfartsbevis, gravationsbevis och intyg om arrenderätt, fakturerats. 

De produkter som inte har blivit fakturerade kommer att faktureras på en separat rättelsefaktura under november. Fakturornas belopp varierar mellan tio euro och flera tusen euro. 

Felet i faktureringen har nu åtgärdats och fr.o.m. november kommer händelserna att faktureras på normalt sätt. Felet och korrigeringen av det medför inga åtgärder för kunderna. 

Vi beklagar den olägenhet som felet kan medföra.

 

Mera information tillhandahålls av kundstödet:
tietopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi
029 530 1119 (vardagar kl. 9–14) 

Senaste servicemeddelanden