Hoppa till huvudinnehåll

Driftavbrott och ändringar i Fastighetsdatatjänsten 15.2.2021

Måndagen den 15 februari 2021 är hela tjänsten ur bruk fr.o.m. kl. 12.00 p.g.a. versionsbyte. Fastighetsdatatjänsten är i bruk igen på tisdag morgon den 16 februari fr.o.m. kl. 6.00.

Versionsbytet medför följande ändringar i tjänsten.

Ny produktversion tillgänglig med mest omfattande användarroll

I fortsättningen tillhandahålls två olika versioner av lagfartsbevis, gravationsbevis och intyg över arrenderätt:

  • en version som innehåller personens namn, personnummer och adress
  • en version som innehåller personens namn och födelsedatum.

Vi rekommenderar användningen av produktversionen med födelsedatum i alla fall där personnumret inte är nödvändigt för att identifiera en person.

Den nya produktversionen med födelsedatum blir tillgänglig endast för den mest omfattande användarrollen i Fastighetsdatatjänsten: KTPKiinteistotiedotLaaja.

Ändringar i lagfarts- och inteckningsregistrets produktnamn

Produkternas namn ändras så att namnet anger om intyget innehåller personnummer eller inte. Namnändringarna gäller endast de intyg ur lagfarts- och inteckningsregistret som anges nedan. 

Namn Nytt namn
Lagfartsbevis Lagfartsbevis (personnummer)
Gravationsbevis Gravationsbevis (personnummer)
Intyg över arrenderätt Intyg över arrenderätt (personnummer)
Lagfartsbevis (endast födelsedatum) Lagfartsbevis
Gravationsbevis (endast födelsedatum) Gravationsbevis
Intyg över arrenderätt (endast födelsedatum) Intyg över arrenderätt
Lagfartsbevis, bestyrkt Lagfartsbevis (personnummer), bestyrkt
Gravationsbevis (bestyrkt) Gravationsbevis (personnummer), bestyrkt
Intyg över arrenderätt, bestyrkt Intyg över arrenderätt (personnummer), bestyrkt
Lagfartsbevis (endast födelsedatum), bestyrkt Lagfartsbevis (födelsedatum), bestyrkt
Gravationsbevis (endast födelsedatum), bestyrkt Gravationsbevis (födelsedatum), bestyrkt
Intyg över arrenderätt (endast födelsedatum), bestyrkt Intyg över arrenderätt (födelsedatum), bestyrkt

Reform av avtal och tillstånd som berör Fastighetsdatatjänsten

De första avtalen och tillstånden som berör användningen av Fastighetsdatatjänsten har gjorts och beviljats redan 2003. Då användes Fastighetsdatatjänstens föregångare: FDS-webbinformationstjästen och Kartplatsen för fackmän. Många saker har förändrats under de gångna nästan tjugo åren, framför allt lagstiftningen som berör användningen av personuppgifter och FDS-lagen. Av denna orsak inleder vi i år en förnyelse av alla gällande avtal och tillstånd som berör Fastighetsdatatjänsten. Särskilt beaktas huruvida en organisation har rätt att använda personnummer eller borde organisationen övergå till att använda intyg som endast innehåller personens födelsedatum.
 

Senaste servicemeddelanden