Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsdatatjänstens priser ändras i början av 2022

Jord och skogsbruksministeriet har 17.12.2021 utfärdat förordningen om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster. 

Ändringar

I och med den nya förordningen höjs följande priser fr.o.m. 1.1.2022. 

  Gammalt pris Nytt pris
Kontaktuppgifter 2,00 e 2,20 e
Bildningskedja framåt 0,70 e 0,80 e 
Bildningskedja bakåt 0,70 e 0,80 e 
Bildande registerenheter vid tidpunkten 2,00 e 2,20 e
Gällande bildade  2,00 e 2,20 e
Utredning av fastighetsbildningen 2,00 e 2,20 e

För dessa priser debiteras ingen mervärdesskatt (moms).

Senaste servicemeddelanden