Hoppa till huvudinnehåll

Filtjänsten för avgiftsfria data förnyas

I februari 2022 publiceras på Kartplatsen en betaversion av den nya tjänsten. Under betafasen testas och utvecklas tjänsten. I början är laserskannat material 0,5 p och laserskannat material 2008–2019, höjdmodell 2 m och terrängdatabasen tillgängliga i tjänsten. Material kommer så småningom att läggas till i tjänsten. 

Den nuvarande filtjänsten för avgiftsfria data fortsätter att fungera som normalt tills den nya tjänsten har överförts från betafasen till produktion och alla tillgängliga avgiftsfria data finns tillgängliga i den nya tjänsten. Avsikten är att ta i bruk produktionsversionen av tjänsten under år 2022.


Uppdateringstjänsten genom vilken ändrade filer av nedladdat material är tillgängliga fortsätter också att fungera som normalt. Med uppdateringstjänsten kan du uppdatera material du laddat ner från filtjänsten för avgiftsfria data via ett ATOM-flöde


För testning av betatjänsten sammanställer vi en liten grupp av testare (ca 12 personer) som kallas till Böle i Helsingfors för att testa tjänsten i ebruari-mars 2022. Om det är nödvändigt på grund av coronaläget utförs testningen vid behov med distansförbindelser. En timme (1 h) kommer att reserveras för testningen. Anmäl dig senast den 9 januari via länken nedan! De som deltar i testgruppen kommer att kontaktas separat i januari 2022 och alla testare kommer att få två biobiljetter efter testtillfället.

Anmäl dig som testare! (på finska)

  

Senaste servicemeddelanden