Hoppa till huvudinnehåll

Handläggningen av lagfartsansökningar och registreringen av aktielägenheters ägande har hopat sig

Fastighetshandeln är fortfarande livlig, vilket har lett till överbelastning i handläggningen av ansökningar. Vi beklagar de olägenheter som överbelastningen orsakat och gör vårt bästa för att åtgärda läget så fort som möjligt.

Det ökade antalet fastighetsköp under coronaepidemin och de utmaningar som vi har stött på inom den tekniska utvecklingen av bostadsdatasystemet har lett till att handläggningen av lagfartsansökningar och registreringen av aktielägenheters ägande har hopat sig. Lantmäteriverket har svarat på den ökade efterfrågan bland annat genom att rekrytera flera nya anställda.

Handläggningstiden efter att ansökan kommit in är i genomsnitt:

  • 5 månader i fråga om lagfarter och särskilda rättigheter,
  • 3 månader i fråga om inteckningsansökningar och
  • 3 månader i fråga om registreringar av äganden av aktielägenheter och pantsättningar.

Var god och vänta i lugn och ro, för vi kontaktar dig när din ansökan tas upp till handläggning. Vänligen kontakta vår kundservice endast i brådskande ärenden. På så sätt kan vi frigöra tid för vår personal att så effektivt som möjligt arbeta med den ökade efterfrågan och avgörandena, både inom vår kundservice och inom avgörandeverksamheten.

Tips om hur du kan skynda på handläggningen

Kontrollera att överlåtelseskatten har betalats och att överlåtelsedeklarationen har lämnats in. Dessa kan kontrolleras i den elektroniska tjänsten MinSkatt. Särskilda kvitton behöver inte bifogas ansökan till Lantmäteriverket. Se anvisningarna för betalning av överlåtelseskatten.

Senaste servicemeddelanden