Hoppa till huvudinnehåll

Handläggningstiden för inskrivningsärenden avseende fastigheter och aktielägenheter har blivit längre

Fastighets- och bostadsaktiehandeln är fortfarande livlig, vilket har lett till överbelastning i handläggningen av ansökningar. 

Handläggningstiden efter att ansökan kommit in är i genomsnitt

  • 4 månader i fråga om lagfarter och arrenderätter,
  • 2 månader i fråga om inteckningsansökningar och
  • 3 månader i fråga om registreringar av äganden av aktielägenheter och pantsättningar.

Vi beklagar de olägenheter som överbelastningen orsakat och gör vårt bästa för att åtgärda läget så fort som möjligt genom att bland annat rekrytera nya anställda.

Var god och vänta i lugn och ro, för vi kontaktar dig när din ansökan tas upp till handläggning. Vänligen kontakta vår kundservice endast i brådskande ärenden. På så sätt kan vi frigöra tid för vår personal att så effektivt som möjligt arbeta med den ökade efterfrågan och avgörandena, både inom vår kundservice och inom avgörandeverksamheten.

Tips om hur du kan skynda på handläggningen

Kontrollera att överlåtelseskatten har betalats och att överlåtelsedeklarationen har lämnats in. Dessa kan kontrolleras i den elektroniska tjänsten MinSkatt. Särskilda kvitton behöver inte bifogas ansökan till Lantmäteriverket. Se anvisningarna för betalning av överlåtelseskatten.

Senaste servicemeddelanden