Hoppa till huvudinnehåll

Har du ärvt en fastighet? – Nu kan du söka lagfart elektroniskt

Nya lagfartsansökningar har publicerats i e-tjänsten. Som personkund kan du i fortsättningen söka lagfart då du har fått en fastighet exempelvis vid arvskifte eller med stöd av avvittring eller testamente. Du kan också klargöra en befintlig äganderätt till en fastighet genom att ansöka om förtydligande lagfart. Detta kan behövas för att exempelvis registrera dödsboets delägare.

Tidigare har man i e-tjänsten endast kunnat ansöka om lagfart på sådana fastighetsöverlåtelser (exempelvis köp eller gåva) som har bestyrkts av ett köpvittne.

Så här ansöker du om lagfart

I e-tjänsten kan du öppna lagfartsansökningarna på två olika sätt. Du får den mest omfattande listan av olika ansökningar under rubriken "Alla fastigheter" på förstasidan. Använd fastighetsbeteckningen för att ta fram en fastighet som du har fått exempelvis vid ett arvskifte. I fastighetens uppgifter finns knappen "Sök lagfart" med hjälp av vilken du kan göra lagfartsansökan.

En vy av e-tjänstens förstasida i testmiljön

Bild 1: En vy av e-tjänstens förstasida i testmiljön

 

Ansökan om lagfart

Du kan välja mellan två blanketter för att söka lagfart beroende på hur du har förvärvat fastigheten:

  • köp, byte eller gåva där du är mottagare och du har avtalat med köpvittnet eller banken om att du ansöker om lagfart själv
  • annat förvärv, exempelvis arvskifte, avvittring, testamente

Ansökan om förtydligande lagfart

Du kan välja mellan två blanketter för att söka förtydligande lagfart beroende på situationen:

  • dödsbo
  • avvittring eller avskiljande

En vy av lagfartsansökan i testmiljön

Bild 2: En vy av lagfartsansökan i testmiljön

 

Under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheten" på e-tjänstens startsida ser du de fastigheter på vilka du har registrerats som ägare. På listan visas också de fastigheter för vilka uppgiften om ett fastighetsköp, ett byte eller en gåva har förmedlats till Lantmäteriverket av ett köpvittne. I dessa fastigheters uppgifter står det "saknar lagfart". Om du med köpvittnet eller banken har kommit överens om att du söker lagfart själv, kan du ansöka om lagfart med hjälp av knappen "Sök lagfart" som finns i fastighetens uppgifter.

Vissa handlingar ska visas upp i original

Trots att ansökan kan skickas och ärenden inledas elektroniskt finns det i anslutning till vissa ansökningar bilagor som vi måste se i original. Exempelvis ska ett avtal om avvittring eller avskiljande av egendom lämnas till påseende hos Lantmäteriverket antingen per post eller genom att besöka ett kundserviceställe. När du upprättar ansökan ger e-tjänsten anvisningar om vilka handlingar som behövs i original.

Senaste servicemeddelanden