Hoppa till huvudinnehåll

Har min ansökan kommit fram till Lantmäteriverket?

I e-tjänstens startvy finns en lista över "Pågående ärenden". Där visas vart och ett av dina pågående inskrivningsärenden, det vill säga lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter samt lantmäteriförrättningar som berör dina fastigheter. Hur ärendena har blivit anhängiga eller vem som har gjort det spelar ingen roll, allt syns på denna lista.

På listan syns

  • ansökningar som gjorts i e-tjänsten
  • ansökningar som skickats per e-post
  • ansökningar som skickats per post
  • ansökningar som lämnats in av ett köpvittne eller ombud

Vad ska jag göra när jag har fått en begäran om komplettering av ansökan?

Om du har fått en begäran om komplettering av din ansökan, följ anvisningarna i begäran. I många fall kan du komplettera din ansökan i e-tjänsten.

Vad betyder det när det i fastighetsuppgifterna står "saknar lagfart"?

När Lantmäteriverket av köpvittnet har fått ett meddelande om fastighetsköp, visas texten Saknar lagfart under fastighetens uppgifter. Denna text försvinner först när ansökan har behandlats och lagfarten har beviljats. Tyvärr försvinner texten inte även om lagfartsansökan redan skulle ha skickats till Lantmäteriverket.

Uppgifter om slutförda fastighetsköp och andra överlåtelser syns i e-tjänsten senast cirka en vecka efter undertecknandet.
 

Senaste servicemeddelanden