Hoppa till huvudinnehåll

Information om ändringar i Datatjänsten för fastighetsregistret 14.-15.2.2022

Den nya versionen av Datatjänsten för fastighetsregistret tas i bruk den 15 februari. Ändringarna i tjänsten genomförs enligt förhandsmeddelandet.

1. Tidtabell för versionsbytet

 • Torsdag 10.2: Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt.
 • Fredag 11.2: Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt. Händelser har eventuellt inregistrerats i FDSfast-databasen fram till fredag morgon. Ändringar som görs efter detta i FDSfast-databasen inregistreras tidigast fram till tisdag morgon.
 • Måndag 14.2: Filer i datatjänsten bildas inte alls.
 • Tisdag 15.2: Filer i datatjänsten som är i enlighet med den nya applikationsversionen bildas på normalt sätt. Filerna är sannolikt tomma.
 • Onsdag 16.2: Filer i datatjänsten bildas på normalt sätt. Händelser i FDSfast-databasen har eventuellt redan blivit inregistrerade till onsdag morgon.

2. Ändringar i kodlistan

Typ av nyttjanderättsenhet 

 • Förklaringen ändras för kodvärdet:
  • 1111  Loppusijoituspaikka ja toimenpidekielto / Slutlig förvaringsplats och åtgärdsförbud

Registerenhet bildad vid ägoregleringsförrättning 

 • Den svenskspråkiga förklaringen ändras för kodvärdet:
  • 1 Registerenhet bildad vid ägoregleringsförrättning

Typ av åtgärd 

 • Följande nya kodvärden läggs till (dessa typer är inte bildningsåtgärder):
  • 1077 Rantakunnan säännöt / Strandlagets stadgar
  • 1078 Rantakunnan sääntöjen poistaminen / Avförande av strandlagets stadgar
  • 1079 Rantakunnan päätös / Strandlagets beslut
  • 2817 Reittitoimitus / Ledförrättning


Mera information: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

Senaste servicemeddelanden