Hoppa till huvudinnehåll

Korta underhållsavbrott i våra webbtjänster 20.9. och 27.9.

Onddagen 20.9.2023 och 27.9.2023 kommer underhållsarbeten att utföras i Befolkningsdatasystemets produktionsmiljö. Dessa underhållsarbeten påverkar en del av Lantmäteriverkets webbtjänster.

Medan underhållsarbetena pågår kan det förekomma korta avbrott i sökningar av personuppgifter, vilket påverkar användningen av följande tjänster:

 • Lantmäteriverkets e-tjänst
 • Fastighetsöverlåtelsetjänsten
 • Tjänsten för överföring av aktiebok
 • Söktjänsten för fastighetsuppgifter (REST)
  • Inskrivningsuppgifter
 • Utskriftstjänsten för fastighetsuppgifter produkter ur lagfarts- och inteckningsregistret
  • GravationsbevisLagfartsbevisIntyg över arrenderätt
  • Söktjänsten för lägenhetsuppgifter (REST)
  • Utskriftstjänsten för lägenhetsuppgifter

Driftavbrott kan förekomma vardera dagen cirka kl. 11.00–12.30 och kl. 13–14.

Vi beklagar eventuella besvär som driftavbrottet kan medföra.

Senaste servicemeddelanden