Hoppa till huvudinnehåll

Serviceställena i Borgå, Helsingfors, Lojo och Mariehamn öppet som vanligt fr.o.m. 14.2.2022

Fr.o.m. måndagen 14.2.2022 återgår serviceställena i Borgå, Helsingfors, Lojo och Mariehamn till normal kundservice, och du kan besöka alla våra serviceställen utan tidsbeställning.

Kundserviceställenas adresser och öppetider

När du besöker vårt kundserviceställe, kom ihåg att iaktta god handhygien och hålla säkerhetsavstånd till andra. Kom inte, om du har förkylningssymptom, försatts i karantän, rest utomlands under de senaste två veckorna eller blivit utsatt för coronaviruset. Skydda andra genom att använda munskydd.

Bekanta dig med THL:s coronaanvisningar.

Använd helst våra elektroniska kanaler

Beroende på din situation kan du själv sköta dina fastighetsärenden i våra e-tjänster eller kontakta vår kundservice via våra elektroniska kanaler.

Följande ärenden kan skötas på webben

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du söka uppgifter om fastigheter och få dina fastighetsärenden skötta.

  • Titta på din fastighets uppgifter och anhängiga ärenden
  • Köp utdrag, intyg och kartutskrifter
  • Ansök om lantmäteriförrättning
  • Registrera äganderätten till din fastighet
  • Registrera en arrenderätt, en överföring av en arrenderätt, eller en annan särskild rättighet

Logga in i e-tjänsten

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du göra en elektronisk fastighetsöverlåtelse och hantera inteckningar.

  • Gör en fastighetsöverlåtelse på webben
  • Ansök om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev

Till Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Elektroniska kontaktkanaler

I övriga ärenden önskar vi att du i första hand kontaktar oss via vår webblankett, per e-post eller per telefon.

  • Kontakta oss elektroniskt med vår webblankett
  • E-post kundservice@lantmateriverket.fi
  • Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska) vardagar kl. 9–16.15

Tilläggsinformation

Bekanta dig med e-tjänsten

Bekanta dig med Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Kundservicens kontaktuppgifter

Senaste servicemeddelanden