Hoppa till huvudinnehåll

Serviceställena i Borgå, Helsingfors och Lojo betjänar endast med tidsbeställning fr.o.m. 23.8.2021

På grund av den förändrade coronasituationen övergår serviceställena i Borgå, Helsingfors och Lojo till att betjäna kunder tills vidare endast med tidsbeställning fr.o.m. 23.8.2021.

Vi rekommenderar att du kontaktar Lantmäteriverket per telefon eller via vår e-tjänst. Om du inte lyckas sköta ditt ärende via våra elektroniska servicekanaler, kan du boka en tid till ett av våra serviceställen genom att ringa vår telefontjänst.

Beakta att betjäningstiderna ordnas inom serviceställets öppettider och det går inte nödvändigtvis att få tid samma dag. 

Vår kundservice betjänar på webben och per telefon mån–fre kl. 9–16.15.

  • Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska). För samtalet tas ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens mobilanslutningsavtal.
  • Webblankett
  • E-post: kundservice@lantmateriverket.fi
  • Tjänsten Turvaviesti (extern länk) (stora filbilagor och sekretessbelagd e-post)
     
  • Logga in i e-tjänsten (uppgifter om fastigheter, lagfart, lantmäteriförrättningar)
  • Till Fastighetsöverlåtelsetjänsten (överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av elektroniskt pantbrev)

Du kan kontakta oss också via vår Chat-tjänst mån–fre kl. 9–15.30. Chat-tjänsten betjänar på finska och du kan hitta den på vär framsida längst nere på höger.

Du iakttar väl också rekommendationerna om handhygien och undviker att skaka hand. Läs anvisningarna på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

Senaste servicemeddelanden