Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtandena om webbplatserna har lagts ut på Lantmateriverket.fi

Lantmäteriverkets experter har bedömt tillgängligheten avseende Lantmäteriverkets webbplatser och utarbetat tillgänglighetsutlåtanden om tjänsterna.

Ett tillgänglighetsutlåtande beskriver tillgänglighetsstatusen för webbplatsen och eventuella avvikelser från tillgänglighetskraven. Dessutom innehåller utlåtandet information om hur användare kan ge respons på tillgängligheten.

Ta del av utlåtandena på Lantmäteriverkets webbplats. Utlåtandena finns på finska, svenska och engelska.

Senaste servicemeddelanden