Hoppa till huvudinnehåll

Vänligen ge respons på hur vår e-tjänster fungerar

En kort enkät har publicerats i Lantmäteriverkets e-tjänst där du genom att klicka på en glad eller ledsen emoji kan berätta hur tjänsten fungerar.

Enkäten har infogats i slutet av beställningen av kartutskrifter när du efter betalningen får bekräftelsen ”Beställningen har mottagits”. Enkäten har även infogats i slutet av ansökan om registrering av äganderätt (lagfart) och arrenderätt. Enkäten visas när du har tryckt ”Sänd” och får en bekräftelse på att ansökan har mottagits.

Utifrån enkäten utreder vi hur vi kan förbättra formulärfunktionen. Responsen använder vi för att utveckla vår tjänst. 

Även i Fastighetsöverlåtelsetjänsten finns en enkät genom vilken vi utreder hur tjänsten fungerar och samlar in förbättringsförslag av kunderna.

Ett stort tack till alla respondenter!
 

Senaste servicemeddelanden