Hoppa till huvudinnehåll

Versionsbyte i Datatjänsten för lagfarts- och inteckningsregistret 13.12.2021

Datatjänsten för lagfarts- och inteckningsregistret genomgår ett versionsbyte 13.12.2021 fr.o.m. kl. 17.00. Beställda datamaterial levereras normalt direkt följande morgon 14.12.

Ny typ av ändringshändelse för ändringar av kontaktuppgifter

I och med versionsbytet publiceras en ny typ av ändringshändelse, 401 "Ändring av personuppgifter", i datatjänsten. Med denna typ av ändringshändelse kan man hämta sådana registerenheter, outbrutna områden och anläggningar, i vilka det skett en ändring i person- eller kontaktuppgifterna till fastighetens ägare eller arrendator under en viss tidsperiod. Det bör noteras att ändringen kan vara förutom en ändring av namn eller adress även någon annan sådan ändring i personens bakgrundsuppgifter som emellertid inte syns i resultatfilerna, exempelvis nytt modersmål.

Med förrättningar enligt den nya typen av ändringshändelse kan man i sitt eget system hålla person- och kontaktuppgifterna till fastighetens ägare eller arrendator uppdaterade.

Beställning av uppgifter

Beställningsblanketterna i tjänsten uppdateras före versionsbytet. Ändringar i den nuvarande beställningen kan även meddelas med ett fritt formulerat e-brev till webbtjänsternas kundstöd.

Mera information: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi
 

Senaste servicemeddelanden