Hoppa till huvudinnehåll

Vi rekommenderar elektronisk ärendehantering på grund av coronasituationen

På grund av coronasituationen önskar vi att du i första hand kontaktar oss elektroniskt.

Beroende på din situation kan du själv sköta dina fastighetsärenden i våra e-tjänster eller kontakta vår kundservice via våra elektroniska kanaler.

Följande ärenden kan skötas på webben

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du söka uppgifter om fastigheter och få dina fastighetsärenden skötta.

  • Titta på din fastighets uppgifter och anhängiga ärenden
  • Köp utdrag, intyg och kartutskrifter
  • Ansök om lantmäteriförrättning
  • Registrera äganderätten till din fastighet
  • Registrera en arrenderätt, en överföring av en arrenderätt, eller en annan särskild rättighet

Logga in i e-tjänsten

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du göra en elektronisk fastighetsöverlåtelse och hantera inteckningar.

  • Gör en fastighetsöverlåtelse på webben
  • Ansök om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev

Till Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Elektroniska kontaktkanaler

I övriga ärenden önskar vi att du i första hand kontaktar oss via vår webblankett, per e-post eller per telefon.

  • Kontakta oss elektroniskt med vår webblankett
  • E-post kundservice@lantmateriverket.fi
  • Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska) vardagar kl. 9–16.15

Tilläggsinformation

Bekanta dig med e-tjänsten

Bekanta dig med Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Kundservicens kontaktuppgifter

Senaste servicemeddelanden