Yhteismetsästä eroaminen

Osakkaan yhteismetsäosuutta vastaavan alueen erottaminen edellyttää, että siitä on säännös yhteismetsän ohjesäännössä. Jako tehdään kiinteistötoimituksessa yhteisen alueen jakona. Toimitusta haetaan maanmittauslaitokselta. Hakijana on osakas, joka haluaa osuutensa irrotettavaksi.

Yhteismetsäoimituksessa

  • ratkaistaan toimituksen edellytykset
  • päätetään jakotapa, joka voi olla lunastusmenettely tai osuusjako
  • tehdään tarvittavat arvioinnit ja jakosuunnitelma
  • määrätään korvauksista
  • käydään jakorajat.

Osakaskunnan kokouksen on tehtävä eroamista koskeva päätös ¾ määräenemmistöllä.

Laki ei takaa, että osakas saa takaisin saman alueen, jonka on yhteismetsälle luovuttanut. Yhteismetsä voidaan myös jakaa kahdeksi tai useammaksi yhteismetsäksi.

Jos  yhteismetsän osakaskunta luovuttaa alueen yhteismetsästä, alue muodostetaan kiinteistöksi tai siirretään toiseen kiinteistöön noudattaen lohkomisesta annettuja säännöksiä. Muodostettava kiinteistö vapautuu yhteismetsän osakaskiinteistöihin vahvistetuista kiinnityksistä ja kirjatuista eläkeoikeuksista.