KuntaTietoPalvelu on avattu

Artikkelin pdf-versio

Positio 2/2018 sisällysluettelo

Kirjoittaja: Matti Holopainen

Kuva vielä keskeneräisestä asuinalueesta
Kuva:
Antero Aaltonen

KuntaTietoPalvelu tukee kuntien teknisen- ja ympäristötoimen tiedonjakoa uuden tietosuojalain mukaisesti. Digitaalinen yhteiskunta ja kestävä kuntatalous edellyttävät, että kunnat hoitavat tieto-omaisuuttaan huolellisesti ja kanavoivat sen kaupallisen arvon kuntien ja kuntalaisten yhteiseksi hyväksi. KuntaTietoPalvelu on avattu tätä tarkoitusta varten.

KuntaTietoPalvelu on kuntien ja Suomen Kuntaliiton yhteinen tietopalvelu. Kunnat voivat liittyä palveluun maksutta ja kanavoida tietopalvelutulot omaan kuntaan. Palvelua voivat käyttää niin yksityiset, viranomaiset kuin yrityksetkin, mikäli tietojen käytölle on hyväksyttävä syy ja käyttäjä sitoutuu noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä.

Palvelussa kunnat voivat avata ja jakaa ajantasaista koneluettavaa tietoa (KuntaGML- tietomalli) hallitusti. Kunnat voivat julkaista myös valmisteluvaiheen tietoja, kuten asemakaavaluonnoksia ja käyttää palvelua tiedotuskanavana. Palvelu toteuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kunnille asetetut vaatimukset hallitusta henkilötietojen luovuttamisesta. Inspiredirektiivin kunnille asettamat vastuut tietojen julkaisemisesta tullaan toteuttamaan palvelun tietovirrasta.

Keskeisiä tietoja KuntaTietoPalvelussa ovat osoitteet, valmiit rakennukset, asemakaavat ja niiden kaavayksiköt, yleiskaavat, rakennusvalvonta-asiat, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut. Tavoitteena on, että kaikki kunnat julkaisevat nämä tiedot yhteisen palvelun kautta vuoteen 2020 mennessä. Kunnilta palvelu edellyttää rajapintojen avaamista.

Tällä hetkellä KuntaTietoPalvelusta voi hakea ajantasaiset osoitetiedot yli 30 kunnasta, jotka edustavat 2 – 3 miljoonaa asukasta. Mukana ovat muun muassa Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Turku, Salo, Oulu, Lahti, Kouvola, Kajaani, Joensuu, Lappeenranta, Kuopio, Kokkola ja Rovaniemi. Tietojen laatua ja kattavuutta parannetaan joka päivä, ja kuntia aktivoidaan liittymään palveluun yhteistyössä kuntien järjestelmätoimittajien kanssa.

Koneluettava kaavatieto (KuntaGMLtietomalli) käsittää kaavojen ja kaavayksiköiden tiedot. Tieto, esimerkiksi paljonko rakennusoikeutta on käytetty, päivittyy koko ajan kuntien prosesseissa. Tieto julkaistaan hallitusti KuntaTietoPalvelun kautta tunnistetuille käyttäjille tunnettuun käyttötarkoitukseen. Kaavayksikkötieto ilmaisee mm. rakennuspaikan kaavallisen rakentamismahdollisuuden sekä käytettävän ja käytetyn rakennusoikeuden ajantasaisena tietona suoraan kunnan prosessista. Sillä on merkittävää kaupallista käyttöä. Ajantasaista kaavayksikkötietoa tarvitaan myös kiinteistöverotuksessa.

Palvelun käynnistysvaiheen rahoittaa Kuntasäätiö, joka myös tukee kuntia rajapintojen avaamisessa. Pienet kunnat voivat hakea kannustinpalkkion osoitetietojen avaamisesta KuntaTietoPalveluun.

 

Matti Holopainen toimii kehittämispäällikkönä Suomen Kuntaliitossa vastuualueenaan maapolitiikka, kiinteistönmuodostus, kiinteistöverotus, paikkatiedot ja rekisterihallinto. sähköposti: etunimi.sukunimi@ kuntaliitto.fi