Pääkirjoitus: Uusia tuulia etsimässä

Artikkelin pdf-versio

Paikkatietopoliittisen selonteon valmistelu alkoi vuoden vaihteessa. Tavoitteena on selkeyttää toimijoiden työnjakoa sekä löytää keinoja tehostaa paikkatietojen hyödyntämistä yhteiskunnassamme ja sitä kautta myös lisätä taloudellista hyvinvointia maassamme.

Selonteon tähtäin on tulevaisuudessa, silti sitä käsittelevissä seminaareissa olen tuntenut matkaavani ajassa taaksepäin, kun puolet esiintyjistä on tuttuja jo 1980-luvun opiskeluvuosilta. Myös seminaarin puheenvuoroissa on kuulunut kaikuja menneisyydestä.

Vaikka tekniikka kehittyy, asenteet ja asetelmat näyttävät säilyvän ennallaan. Eikö näistä samoista asioista - rooleista, tehtävistä työnjaosta - ole puhuttu kymmeniä vuosia ilman muutosta?

Vai ovatko yksittäiset muutokset niin pieniä, ettei niitä tule huomanneeksi? Onhan vaikkapa tiedon avaaminen mullistanut monia asioita. Toisaalta olisivatko muutokset olleet suurempia, jos uskaltautuisimme vähän kauemmaksi omista poteroistamme ja katsomaan asioita vähän laajemmasta perspektiivistä.

Sitä ilahtuneempi olin kun tätä lehteä varten perehdyin paikkatietopoliittisen selonteon Teknisen kehityksen vaikutukset -selvitykseen. Sen lisäksi että selvitys sisälsi paljon luettavaa tulevaisuuden teknologioista, se tarjosi lukijalleen mielenkiintoista pohdintaa siitä, millaiseksi tekniikka voisi muovata yhteiskuntamme.

Loppujen lopuksihan tekniikka on tarkoitettu ihmistä palvelemaan. Millaisessa yhteiskunnassa haluamme tulevaisuuden tekniikkaa käyttää? Sitäkin voisi olla hyvä pysähtyä pohtimaan.

Kirsi Mäkinen
päätoimittaja
kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi