Pääkirjoitus: Auts!

Positio 3/2018 sisällysluettelo

Auts. Nilkka nyrjähti. En tarvitse ambulanssia paikalle, mutta jotain apua. On lauantai, mistä saisin apua ja miten pääsisin sinne nopeimmin?

Jos netti pelaa, nämä palvelut saa selville sieltä. Monet tällaiset paikkatietopalvelut ovat jo tarjolla ja käytössä.

Paikkatiedoista puhutaan paljon, samoin avoimesta datasta. Toivottavasti paikkatiedot ja avoimet aineistot eivät kulu vain paikkatietoammattilaisten (lue: kartankäytön ammattilaisten) käsissä vaan niille löytyy innokkaita käyttäjiä kaikilta aloilta. Tiedetäänkö esimerkiksi, miten niitä hyödynnetään päätöksen teon pohjana?

Useissa yhteisöissä tai virastoissa kartta/paikkatieto-osaaminen on keskittynyt muutamalle osaajalle. Osaavatko he jakaa tietämystään laajasti koko organisaation hyödyksi? Ettei tule tilannetta, jossa ostetaan osaamista, jota on jo omassa talossa, mutta siitä ei ole tiedetty.

Pienissä ja etenkin isoissa organisaatioissa osaamisen laajentaminen oman yksikön ulkopuolelle on vaikeaa. Missä kahvipöydässä kertoisi, että a) osaan tällaista tai b) tarvitsisin tällaista osaajaa.

Paikkatietomarkkinoilla on tänä vuonna valtiovarainministeriöstä Päivi Nerg puhumassa siitä, miten sote hyödyntää paikkatietoja. Tässäkin lehdessä on artikkeleita paikkatiedon hyödyntämisestä terveydentilan tutkimuksessa kuten melun aiheuttamista terveyshaitoista tai ympäristötekijöiden vaikutuksista esimerkiksi astman syntyyn.

Uusia maakuntia ajatellen on mielenkiintoista lukea, miten vesistöt haittaavat tai hankaloittavat palvelujen tarjoamista.

Niin se nilkka. Löysin terveyskeskukseen ja sain avun. Nilkka teipattiin niin, että pystyin vielä ajamaan. Asiakkaan tarve huomioitiin kiitettävästi.

Pirkko Yliselä
päätoimittaja