OGC panostaa rajapintapalvelujen laadun kehittämiseen

Kirjoittaja: Ilkka Rinne

Artikkelin pdf-versio

Lähes kaikki, mitä nykyisin teemme tietokoneiden tai erilaisten mobiililaitteiden avulla, perustuu ainakin välillisesti rajapintapalveluihin: tarvittava data haetaan tyypillisesti taustajärjestelmistä verkon yli. Erityisen merkittävässä asemassa rajapintapalvelut ovat sovellusalueilla, jossa valtavasta tietomäärästä halutaan esittää käyttäjälle vain hänen kulloinkin tarvitsemansa osa siten, että tieto on aina ajantasaista. Rajapintapalvelut ovat tällaisille sovelluksille kriittinen resurssi, jonka toiminnan hitaus ja tekniset ongelmat vaikuttavat nopeasti kymmenien tuhansien ihmisten elämään huonona käyttäjäkokemuksena.

Rajapintapalvelujen laatua (Quality of Service, QoS) voidaan systemaattisesti kehittää ainoastaan mittareilla, joilla voidaan mitata sekä palvelun laatua eri ajankohtina että vertailla eri rajapintapalveluita keskenään. Paikkatiedon rajapintapalvelun laadun mittarien määrittely, vertailukelpoisten mittausmenetelmien kehittäminen ja palvelun laatulupauksen kommunikointi ovat Open Geospatial Consortiumin (OGC) vuoden 2016 joulukuussa perustetun Palvelun laatu ja käyttökokemus -työryhmän keskeisiä aihepiirejä. OGC-standardien mukaisten rajapintapalvelujen palvelun ja käyttökokemuksen parantaminen on nyt ensi kertaa selkeästi tunnistettu tärkeäksi aihepiiriksi OGC:ssa.

Rajapintapalvelujen tuottamiseen käytettävien sovellusten standardienmukaisuus on hyvä lähtökohta palvelun hyvän laadun aikaansaamiseksi, mutta se ei yksinään riitä. Parhaatkin sovelluskomponentit voidaan konfiguroida siten, että niiden luotettavuus ja tehokkuus kärsivät. Tyypillisesti palvelurajapintojen tuottamiseen käytetään monia eri komponentteja yhdessä, joten luotettavan laatuarvion saamiseksi mittaus on tehtävä oikeaa käyttöä simuloiden todellisessa tuotantoympäristössä.

Spatineon keskeisin tavoite OGC:n jäsenenä on tehdä paikkatietopalvelujen laadun mittaaminen ja kehittäminen helpommaksi tiedontuottajille. Näille vaatimuksille on selvästi tällä hetkellä hyvä kaikupohja, sillä saimme QoSE DWG -ryhmän perustajajäseniksi mukaan yhdeksän organisaatiota, mukaan lukien Ordnance Survey, Natural Resources Canada ja Harris Corporation. Työryhmä on tyypiltään Domain Working Group, eli se ei suoranaisesti valmistele OGC-standardeja vaan toimii horisontaalisena keskustelu- ja tiedonjakofoorumina, joka on avoin sekä OGC:n jäsenille että ulkopuolisille. Työryhmän ensimmäisen toimintavuoden ohjelmaan kuuluu mm. QoS-kriteerien määrittely ja kuvaaminen osana WMS-, CSW- ja WFS-standardien palvelumetatietoja, sekä rajapintapalvelujen käyttökokemuksen arvioinnin ja kehittämisen parhaita käytäntöjä kokoavan dokumentin laadinta.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta ja tavoitteista löytyy ryhmän wiki-sivulta
 
Ilkka Rinne on OGC:n Quality of Service and Experience -työryhmän puheenjohtaja ja Spatineo Oy:n
Head of Customer Experience and Interoperability. Sähköposti: ilkka.rinne@spatineo.com.