Hyppää pääsisältöön

Positio 1/2015

Lehti pdf- muodossa

Pääkirjoitus: Ideoita, olkaa hyvä

Pilvilaskennalla datan pirstoutumisen kimppuun
Murroksessa-palstalla pohditaan löytyisivätkö paikkatiedot paremmin pilvestä. Ville Kotovirta ja Eija Parmes

Metsänomistaja haluaa kartan eikä aineistoa
Uudet kuvausmenetelmät eivät ole korvanneet vanhoja ainakaan metsätiedon keruussa. Katri Isotalo

Puuston mallintaminen laserkeilausaineistoilta kehittyy
Laserkeilauksessa unohdetaan turhaan x- ja y-koordinaatit. Jari Vauhkonen 

Maantieteen ylioppilaskoe sähköiseen aikaan 
Maantiede saa kunnian olla ensimmäinen aine sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa. Sari Putkonen

Iloista innovointia vai kaupallisia tuotteita?
Avoin aineisto kannustaa innovoimaan, mutta missä viipyvät kaupalliset menestystarinat? Katri Isotalo

Lautta ei enää lähde nenän edestä 
Lauri Häme tuskastui lautta-aikataulujen puutteeseen ja koodasi saariston reittioppaan. Katri Isotalo

GeoVation haastaa paikkatiedot mukaan ongelmanratkaisuun
Britit palkitsevat lupaavimmat paikkatietoinnovaatiot starttirahalla ja mentorilla. Kirsi Mäkinen 

Aineistojen hajanaisuus ja tiedonsaannin sattumanvaraisuus haittaavat paikkatietojen hyödyntämistä
Paikkatietoselvityksessä haettiin ratkaisuja tiedonkulkuun. Katri Isotalo

Paikkatietopohjainen vetovoimamalli kaupan palveluverkon suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa
Opinnäytetyö vahvisti, että kuluttajien ostokäyttäytyminen on monimutkainen prosessi ja vain osa siitä pystytään selittämään yleistason mallilla. Kimmo Nurmio

StandardiPositio: ISO:n ja OCG:n kokouskuulumisia
Aikaulottuvuus tuo standardointiin liikkuvat kohteet ja muita kokousterveisiä. Jari Reini