Liikennedataa pontevalle PK-yritykselle

Kirjoittaja: Katri Isotalo, katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Artikkelin pdf-versio

Parkkihallin sisäänkäynti

Tampereella tutkitaan liikennedata hyödyntämistä liiketoiminnassa. Reaaliaikainen tieto helpottaa esimerkiksi parkkipaikan löytymistä (kuva: Anne Pakarinen).

Liira-hankkeessa avataan kaupunkien reaalikaista liikenneaineistoa.

”En olisi ikinä uskonut, että liikennevalodata on se, joka lähtee ensimmäisenä lentoon”, hämmästelee Marko Luomi. Liikennevalodata on yksi Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hankkeen aineistoista ja herättänyt kiinnostusta useissa kaupungeissa. Myös pysäköintidatasta näyttää kehittyvän kaupallistamiskelpoisia sovelluksia.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat eli Liira on yksi 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeiden projekteista. Mukana Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista ovat Tampere, Turku, Helsinki ja Oulu. Tavoitteena on edistää älyliikenteen palveluiden kehittämistä ja aktivoida erityisesti yrityksiä. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto, ja Marko Luomi yliopiston Johtamiskorkeakoulusta toimii hankkeen projektipäällikkönä.

Liiketoimintaa liikennevaloista

Liikennevalodataa kerätään asfaltin sisällä olevilla induktiosilmukoilla ja muilla antureilla. Data kertoo muun muassa autojen lukumäärän, jonon pituuden ja valojen toimivuuden. Tampere on tämän tiedon jo avannut. Oulu, jolla on sama liikennevalotoimittaja kuin Tampereella, on nyt tekemässä samaa.

Liirassa iloittiin syksyllä, kun myös Helsinki innostui asiasta. Helsingillä ja Turulla on sama liikennevalotoimittaja kumppaninaan. Mitä enemmän aineistoa on saatavilla, sen todennäköisempää on, että siitä syntyy myös kaupallisia sovelluksia.

”Liikennevalodatan avulla voidaan suunnitella esimerkiksi teiden ja katujen erikoisjärjestelyjä. Tampereella tiedolle on varmaankin käyttöä esimerkiksi raitiolinjan rakentamisessa, kun kulkureittejä joudutaan sulkemaan ja jonoja ohjaamaan kiertoreiteille”, Luomi selventää.

Myös pysäköintitietojen avaaminen Helsingissä on synnyttämässä uutta liiketoimintaa. Helsingin kaupunki on Luomin mukaan jo luopumassa pysäköintioperoinnin perinteisestä kilpailuttamisesta. Avoimen aineiston päälle periaatteessa kuka tahansa voi kehittää uusia sovelluksia.  Yhteydenottoja on tullut myös kauppiailta, jotka haluavat tietää liiketilansa ympäristön parkkipaikkatilanteen.

Turulla ja Helsingillä yhteinen reititysmoottori

Liikenteen ohjauksen ja pysäköinnin lisäksi Liiran kaksi muuta teemaa ovat joukkoliikenne ja kunnossapito.  Joukkoliikenteessä reaaliaikaista avointa dataa onkin jo hyvin käytössä. Merkittävin edistysaskel projektin aikana on ollut Turun ja Helsingin yhteinen reititysmoottori joukkoliikenteen reittioptimointiin.

Kunnossapidon reaaliaikaisen liikennedatan kaupallisten sovellusten avittaminen osoittautui hankkeessa vaikeimmaksi. Kaupungit ovat pilkkoneet kunnossapidon niin moniin sopimuksiin niin monen toimittajan kanssa, että suurta yhteistä läpimurtoa ei saatu syntymään.

Datan avaaminen sujui nopeammin kuin siitä sopiminen

Aineiston reaaliaikaisuus ei sen avaamisessa osoittautunut ylitsepääsemättömän vaikeaksi. Työläämpää se toki on kuin pelkän rajapinnan rakentaminen tietokantaan, sillä taustajärjestelmän ja rajapinnan välille tarvitaan erillinen ohjelmistomoduuli.

”Datan avaaminen on eri kaupungeissa aina vähän erilaista muun muassa sopimusten erilaisuuden vuoksi”, Luomi toteaa. ”Oma taustani on teollisuudessa. Ehkä siitä johtuu, että suurin yllätys itselleni oli avaamisprosessin monipolvisuus ja se, kuinka paljon siihen piti varata kalenterissa aikaa.  Itse avaaminen vei lopulta vähemmän aikaa kuin siitä sopiminen.”

Suomalaisesta insinööriosaamisesta Luomi ei ole huolissaan. ”Datasta osataan kyllä tehdä sovelluksia. Eniten yrityksiltä on tullut kysymyksiä aineistojen jatkuvuudesta. Kaikelle aineistolle on löytynyt jakelupaikka, mutta softaa ja servereitä on ylläpidettävä ja jonkinlainen help desk tarvitaan myös jatkossa. ”

Laajennusmahdollisuus pontevalle PK-yritykselle

Kun aineistoja avataan yhdessä, päästään lähemmäksi yhteistä tapaa niin tiedostomuodoissa kuin rajapinnoissakin. Tämä helpottaa sovellusten kehittämistä. Liira-hankkeen aikana vahvistui kuitenkin tutkijoiden aavistus siitä, että Helsinkiä lukuun ottamatta asiakasmäärät ovat suomalaisissa kaupungeissa yritystoiminnalle usein liian pieniä.

”Ideaaliasiakas Liira-hankkeessa avatuille aineistoille olisi ponteva PK-yritys, jolla on jo jokin sovellus ja joka hoksaa, että saatavilla on täydennystä tuotteen tai palvelun parantamiseksi.”

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Liira-hanke alkoi elokuussa 2015 ja päättyy syyskuussa 2017.

CityTrack: Reaaliaikaista dataa parkkihallista

Tampereen yliopistossa kehitetään reaaliaikaisen liikennedatan saralla myös CityTrack-sisätilapaikannusjärjestelmää.
Potentiaalisille asiakkaille ja heidän piloteilleen on rakennettu testiympäristö, jonne niin sovelluskehittäjät kuin heidän koekäyttäjänsäkin voivat tulla testaamaan sovellusaihioita ilmaiseksi. Testiympäristöön kuuluu useita tiloja Tampereen rautatieaseman lähistöllä.

Tavoitteena on muun muassa löytää pysäköintiin ratkaisuja, jotka kertoisivat esimerkiksi sähköautopaikat ja onko paikka vapaana ja opastaisivat reitin takaisin omalle autolle. Hankkeessa haetaan yhteisiä ratkaisuja, joita kukin ohjelmistokehittäjä voisi sisällyttää omiin palveluihinsa. Oma sovellus jokaiselle parkkiluolalle olisikin melkoinen painajainen. 

CityTrack-verkoston ytimen muodostavat yliopiston lisäksi Here, Beemray, Finnpark, Kesko, Tampere-talo ja S-ryhmä. Mukana ovat myös Tampereen kaupunki ja Tredea. Tutkimusprojektia rahoittaa Tekesin INKA-ohjelma. Android-puhelimen käyttäjät voivat osallistua pilotteihin lataamalla CityTrack-sovelluksen Google Play -kaupasta.