Avointa dataa taivaalta

Koonnut: Katri Isotalo, katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Artikkelin pdf-versio

Kuvassa Lauri Häme ja Jani Norppa Satelliolta.

Kaukokartoitusdataakin saa jo rajapinnoilta. Satellio Oy jalostaa datan asiakkaan haluamaan muotoon, analysoi maastoa eri aineistoja yhdistämällä ja monitoroi muutoksia. Kaiken takana ovat avoin tieto, algoritmit ja kaukokartoitusaineiston huikeasti parantunut saatavuus.

”Kun satelliittikuvia ei tarvitse erikseen tilata, aineistoa voi hakea kuvanlukualgoritmien avulla rajapinnoilta nopeastikin. Satelliittikuvien vahvuus ilmakuvaukseen ja koptereihin verrattuna onkin tietojen päivitettävyydessä ja tietenkin maantieteellisessä kattavuudessa. Esimerkiksi Sentinel-aineistoa on saatavissa kaikkialta maailmasta viiden päivän välein ja Suomen korkeudelta tiuhemminkin”, kertovat Lauri Häme ja Jani Norppa Satelliosta.

”Satellio synty Tekesin rahoittamasta ja VTT:n koordinoimasta Tutkimuksesta liiketoimintaa –projektin tuloksena, johon lähdimme kartoittamaan satelliittipohjaisten kaukokartoitusmenetelmien kaupallisia mahdollisuuksia. Yritys rekisteröitiin marraskuussa 2015, ja varsinainen liiketoiminta käynnistyi keväällä 2016”, kertoo Häme.

”Ensimmäiset projektimme liittyivät metsätalouteen ja saimme myös positiivisen rahoituspäätöksen keväällä hallituksen kärkihankkeeseen Metsävaratiedon ajantasaistus – satelliittikuviin perustuva muutostulkinta. Kehitämme siinä pääosin Sentinel-2-satelliittidataan perustuvaa metsänkäytön valvontaa ja metsätiedon ajantasaisuutta. Sentinel-aineiston käyttöä ei vielä tunneta laajalti oikein missään. Vastaamme hankkeessa tutkimusmenetelmien käyttöönotosta ja testaamisesta sekä palvelun kehitystyöstä”, Norppa jatkaa.

Metsäsektorin lisäksi analyysi- ja monitorointipalveluita on käytetty muun muassa maatalouden ja sähköverkkojen valvonnassa.

”Analyysipalvelumme perustuu kuvanlukualgoritmeihin, johon yhdistämällä muuta avointa dataa tuotamme uutta tietoa kiinnostuksen kohteista. Yhdistämme analyysi-ja monitorointipalveluissamme satelliittidataan esimerkiksi tutkadataa, drone- tai ilmakuvausaineistoa. Satelliittiaineisto ja aineistojen avoimuus ovat toiminnassamme keskeistä”, Häme selittää. 

Satellio on myös Airbus Defence & Space -palvelujen virallinen jälleenmyyjä Suomessa, ja sen kautta saa kaikkia muitakin kaupallisia ja ei-kaupallisia satelliittidatoja.

Lauri Hämeellä oli ennen Satelliota yrittäjätaustaa muutama vuosi toiminimellä, jonka hän perusti kehittämäänsä Lautta.net-palvelua varten. Paikkatieto-osaamista karttui myös Aalto-yliopiston KutsuPlus-tutkimusprojektista ja yrityksille suunnatun Vainun kehittämisestä. Keksijän varsinainen osaamisalue on matematiikka. ”Parasta yrittäjyydessä on työn monipuolisuus ja se, että pystyy itse vaikuttamaan siihen, mitä tekee. Ikävämpi puoli ovat paperihommat.”

Joni Norpalla on puolestaan kokemusta palveluliiketoiminnan kehittämisestä. ”Perheessäni on yrittäjiä kolmessa polvessa. Olen aina toivonut, että pääsen luomaan jotain uutta ja innovatiivista, ja tämä on juuri sitä. Vastaan yrityksen kaupallisesta puolesta ja aika paljon noista paperihommista.”

Tuoreiden yrittäjien tavoitteena on palkata tänä vuonna ensimmäiset ulkopuoliset työntekijät. Tarjolla tulee olemaan tehtäviä, missä tarvitaan ohjelmointiosaamista ja toimialatuntemusta. Tulevaisuudessa potentiaalisia asiakkaita ovat maa- ja metsätalouden lisäksi ainakin rakentamisensuunnittelu-, valvonta- ja infrahankkeiden parissa työskentelevät yritykset ja organisaatiot.

Kuvamonitoroinnin kohteet, kuten vaikkapa laittomat metsähakkuut tai öljyputkien ympäristön valvonta, voivat sijaita missä tahansa maapallolla.

"Tavoitteemme on olla alan edelläkävijä. Viiden vuoden kuluttua toimimme jo kansainvälisillä markkinoilla,” Häme ja Norppa vakuuttavat.