Inspire edistänyt yhteensopivia paikkatietoja jo 10 vuotta

Kirjoittaja: Suvi Staudinger

Artikkelin pdf-versio

Ilmakuva Tampereen keskustasta.

(kuva: Tamperee kaupunki / Susanna Lyly)

Eurooppalainen paikkatietodirektiivi Inspire täytti kymmenen vuotta 15.5.2017. Kymmenessä vuodessa paikkatietojen käytön tehostamisessa on otettu spurtteja ja edetty tasaista maratonmatkaa.

Euroopan komissio määrittelee Inspire-direktiivin avulla sitä, että paikkatietoaineistot ja niiden kuvaukset olisivat saatavilla yhtenäisessä muodossa kaikista EU-maista. Suomessa direktiivin toteuttamisesta on säädetty laissa ja asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista.

Byrokratiasta huolimatta työtä tehdään aidosti parempien paikkatietojen käytön tehostamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi ja kansalaisten palvelemiseksi. Näin ainakin me Maanmittauslaitoksessa asian koemme.

Toimivat yhteydet naapurikuntaan

Kaupungingeodeetti Anna Mustajoki ja erikoissuunnittelija Marko Kauppi Tampereella arvostavat Inspiren yhteentuovaa roolia.
 
"Inspire on lisännyt yhteistyötä kehittämällä yhteistyöverkostoja. Olisiko paikkatietoyhteistyö Ilman Inspireä nykypäivän tasolla?" miettii Anna Mustajoki.

"Inspiren yksi tärkeimmistä näkökulmista on yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen Eurooppaan, jonka mukaisesti myös Tampere on oman infrastruktuurinsa rakentanut", toteaa Marko Kauppi.
 
Inspire-velvoitteiden täyttämisessä Tampere on esimerkillinen kunta. Sen rajapinnat, aineistot, metatiedot ja raportointi ovat kunnossa. Kuntien ei kuitenkaan aina ole helppoa täyttää velvollisuuksiaan. Paikkatietoasioiden hoitamiseen käytössä olevat resurssit voivat olla pienet ja vastuualueet laajat.
 
"Yhden kunnan alue on nykymaailmassa aivan liian kapeaa asioiden tarkasteluun. Inspire tähtää paikkatietojen yhteentoimivuuteen laajasti, mikä on hyvä lähtökohta", Anna Mustajoki.

"Inspire on nostanut esiin yhteiset tietotarpeet ja antanut potkua tiedon jakamiseen."

Kansainväliset standardit ohjeiden takana

Inspiren mukaisten palvelujen toteutusta ohjeistetaan sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti. Suomenkieliset ohjeet ja koulutusmateriaalit sekä englanninkieliset tekniset ohjeet löytyvät Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivuston kautta.

Ohjeet perustuvat kansainvälisiin standardeihin. Metatietojen laatimisesta on ohjeistettu ISO 19115 -standardissa. Verkkopalveluista ohjeistetaan muun muassa OGC:n Web Map Service (WMS) -standardissa ja Web Feature Service (WFS) -standardissa. Näiden pohjalta on laadittu suomenkieliset JHS-suositukset: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot ja JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut.

Inspire-sihteeristö apuna

Suurimmasta osasta aineistoista vastaavat kuntien lisäksi valtionhallinnon organisaatiot, kuten Maanmittauslaitos, Liikennevirasto, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus.

Asioita ei kuitenkaan tarvitse selvittää ja ratkaista yksin. Inspire-sihteeristö Maanmittauslaitoksessa auttaa kaikkia ns. velvoitettuja viranomaisia paikkatietovelvoitteiden täyttämisessä.

Työtä paikkatietojen harmonisoinnissa ja standardisoinnissa kuitenkin vielä jää tehtäväksi. Tästä on hyvä jatkaa työtä toiselle vuosikymmenelle.

Määräaikoja jo vuodesta 2010

  • 2010 aineistojen metatiedot
  • 2011 verkkopalvelut: haku- ja katselupalvelut
  • 2012 verkkopalvelut: lataus- ja muunnospalvelut
  • 2015 paikkatietopalvelujen metatiedot
  • 2017 harmonisoitujen paikkatietotuotteiden palvelujen ensimmäinen vaihe

Infolaatikossa on esitetty vain aineistoryhmän ensimmäinen (liitteen 1) määräaika. Jaottelut ja tarkat määräajat löytyvät Paikkatietoikkunasta.

Ota yhteyttä
Inspire@maanmittauslaitos.fi
www.paikkatietoikkuna.fi

Kirjoittaja työskentelee viestintäasiantuntijana Maanmittauslaitoksen viestinnässä. Sähköposti: suvi.staudinger@maanmittauslaitos.fi.