Spatineo hyödyntää koneoppimista ja visualisoi tietoa

Artikkelin pdf-versio

Positio 2/2018 sisällysluettelo

Kirjoittaja: Katri Isotalo

Sampo Savolainen
Spatineo on hyödyntänyt koneoppimista yrityksen perustamisesta lähtien, kertoo Sampo Savolainen.
Kuva:
Luukas Raatikainen

"Aloitin työt Spatineossa samana vuonna kuin yritys perustettiin eli vuonna 2011. Toimitusjohtajaksi siirryin syksyllä 2015. Muutoksen myötä konkretisoitui, että kyllä johtajatkin tekevät työtä palkkansa eteen!

Minua on aina kiinnostanut tietää mitä takahuoneessa tapahtuu. Työni parhaita puolia onkin ollut ymmärryksen lisääntyminen siitä, miten yritykset toimivat ja mitä kaikkea niiden pyörittämiseen kuuluu. Taustani on tietojenkäsittelyssä ja Spatineolle siirryin Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksesta.

Tällä hetkellä Spatineossa on seitsemän työntekijää johto mukaan lukien. Pienen yrityksen etuja on dynaamisuus ja vapaus tehdä päätöksiä itsenäisesti. Jos jollakin on mielestään hyvä idea, sitä voidaan kokeilla ilman byrokraattisia hyväksymisprosesseja.

Tekoäly-sana on nyt muotia, mutta todelliseen keinotekoiseen älyyn on vielä pitkä matka. Nykyistä teknologian astetta kuvaa paremmin sana koneoppiminen. Kone pystytään opettamaan vastaamaan yksinkertaisiin ongelmiin, kun sitä opetetaan riittävällä määrällä dataa.

Datan lisäksi tarvitaan algoritmeja ja valtavasti laskentakapasiteettia. Pilvilaskenta on tuonut koneoppimisen myös pienyritysten ulottuville.

Pilvilaskenta on meidänkin tuotteissamme olennaista. Päätuotteemme, Spatineo Monitor, on paikkatietopalveluiden käyttöanalytiikka- ja monitorointipalvelu, jonka ytimessä on alusta alkaen ollut koneoppiminen. Patentoitu algoritmimme huolehtii, että mittaamme koko järjestelmän toimintaa tietoliikenteestä tietokantaan asti, emmekä rajoitu vahtimaan esimerkiksi suorittimien tai levyjärjestelmien toimintaa, kuten konesaleissa yleensä tehdään. Mittauksemme käyttää monitoroitavaa palvelua aivan kuten todellinen käyttäjä.

Spatineo syntyi, kun Ilkka Rinne aisti liikehdintää Inspiren ja paikkatietojen jakelun ympärillä. Oivalsimme, ettei jakelun käyttöanalytiikkaan ja laadunvalvontaan ollut työkaluja – ei ainakaan sellaisia, mitä muut kuin asiaan syvästi vihkiytyneet olisivat ymmärtäneet. Ilkan kanssa Spatineoa lähti perustamaan Kristian Jaakkola.

Spatineon perusajatus on tarjota työkaluja, jotka tuottavat tiedon visuaalisesti ja selkeästi. Tavoite on tuottaa ymmärrettävää ja arvokasta tietoa myös päättäjille eikä vain insinööreille.

Parhaillaan kehitämme Spatineo Impactia, koneoppimistakin hyödyntävää palvelua paikkatietojen vaikuttavuuden arviointiin. Tuotamme asiakkaillemme tietoa siitä, miten heidän paikkatietojaan ja paikkatietopalveluitaan hyödynnetään yhteiskunnassa. Olemme esimerkiksi tuottaneet mittarin, joka kertoo mitkä kunnat käyttävät Syken tulvakarttapalvelua ja käyttävätkö kaikki riskikunnat sen analyysejä.

Paikkatietoalalla on herätty koneoppimiseen yllättävän myöhään ottaen huomioon tarjolla olevan paikkatiedon määrän ja sen yhdistettävyyden. Toivoisin näkeväni lisää aineistoja, joista on saatavilla pitkiä aikasarjoja, sillä se mahdollistaisi ennustamisen paikkatiedon perusteella.

Spatineon monitorointipalvelut ovat jo kymmenien organisaatioiden käytössä ympäri Eurooppaa. Tavoitteemme on, että viiden vuoden kuluttua meidät tunnetaan vaikuttavuuden arvioinnissa maailmanlaajuisesti.”