Pohjoismaista standardiyhteistyötä jo lähes 30 vuotta

Kirjoittaja: Riikka Kivekäs

Artikkelin pdf-versio

Ryhmäkuva teknisen komitean toimijoista

Toukokuussa ISO TC/211 -ryhmän asiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuivat Tukholmassa.

Paikkatietoalan standardisoinnissa Pohjoismailla on ollut merkittävä rooli jo lähes 30 vuoden ajan.

Paikkatietoalan tekninen komitea ISO TC/211 perustettiin kansainväliseen standardisointijärjestöön (ISO = International Organisation for Standardisation) 1990-luvulla Pohjoismaiden aloitteesta. Perustamisvaiheessa aktiivisimpia olivat Olaf Østensen Norjasta ja Antti Rainio Suomesta.

Norja toimi puheenjohtajamaana yli 20 vuotta. Olaf Østensen puheenjohtajana ja Bjørnhild Sæteroy sihteerinä tekivät pitkän ja ansiokkaan uran paikkatietoalan standardisoinnissa. Tämän vuoden alussa heidän oli aika siirtyä sivuun eläkepäivien lähestyessä.

Uudeksi puheenjohtajamaaksi valittiin Ruotsi. Puheenjohtajana on vuoden alusta lähtien toiminut pitkään paikkatietoalalla toiminut Christina Wasström Lantmäterietistä (Ruotsin karttalaitos). Sihteerinä aloitti Therese Andrén Ruotsin standardisoimisliitto SIS:stä (Swedish Standards Institute).

Vahva pohjoismainen panos ISO TC/211-komitean johdossa ja työssä sai jatkua.

Standardit valmistuvat työryhmissä

Standardisointi ei tapahdu vain yleiskokouksissa ja puheenjohtajistossa. Varsinainen työ tehdään kokousten välillä standardeja valmistelevissa työryhmissä. Yleiskokouksissa äänestetään työn tuloksista ja keskustellaan mahdollisista muutoksista, mutta standardit kirjoitetaan ja ehdotukset uusiksi työaiheiksi valmistellaan yleiskokousten välillä.

Tässäkin työssä Pohjoismaat ovat olleet aktiivisia. Lähes jokaisessa työryhmässä on joku pohjoismaalainen, ja työryhmien editoreinakin on vuosien saatossa ollut useampia Pohjoismaiden asiantuntijoita. Erityisesti norjalaiset ovat aina olleet aktiivisia.

Suomalaisia on viime aikoina näkynyt standardisointityössä vähemmän. Mikään ei kuitenkaan estä meitä lähtemästä mukaan. Työryhmissä pääsee todella vaikuttamaan, mitä standardeihin kirjoitetaan. Vaikutukset voivat olla merkittäviä, kun standardit otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti. Lisäksi työssä saa ystäviä ympäri maailmaa.

Pohjoismaista yhteistyötä myös kokousten välillä  

Standardisointi vaatii aina yhteistyötä. Omia tavoitteita ei saa läpi, jos niille ei ole kannatusta, eivätkä ne tule yleiseen tietoon, jos niitä ei kerro kenellekään. Siksi verkostoituminen on tärkeää.

Pohjoismaat tekevät aktiivista yhteistyötä yleiskokousten välillä. Ennen yleiskokousta pohjoismainen standardisointiväki kokoontuu pariksi päiväksi vaihtamaan tietoja ja suunnittelemaan yhdessä, miten tulevassa yleiskokouksessa toimitaan ja äänestetään. Saamme lisätietoja eri työryhmissä olevilta pohjoismaisilta kollegoiltamme ja jaamme hyviä käytäntöjä maiden välillä.

Yhdessä olemme enemmän. Maailmalla meidät tunnetaankin pohjoismaisena mafiana. Olemme päässeet vaikuttamaan moniin merkittäviin päätöksiin, koska olemme niitä yhdessä ajaneet.

Miten mukaan standardisointityöhön?

Haluaisitko sinä mukaan standardisointityöhön? Seuraava pohjoismainen standardisointikokous on marraskuun alussa Tukholmassa. ISO TC/211 -komitean seuraava yleiskokous on joulukuussa Uudessa-Seelannissa. Olet tervetullut mukaan! Ota yhteyttä inspire@maanmittauslaitos.fi.

Haluatko seurata standardisointityötä kotimaassa? Suomen standardisointiliitto SFS:n seurantaryhmässä 304 seurataan paikkatietoalan standardisointityötä. Seuraava kokous on 14.11. Tervetuloa mukaan!
 

Riikka Kivekäs työskentelee paikkatietoasiantuntijana Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa. Hän koordinoi paikkatietoalan standardisointia Suomessa yhdessä Jari Reinin kanssa. Sähköposti: riikka.kivekas@maanmittauslaitos.fi