Uunituoretta tiestödataa viranomaisilta tienkäyttäjille

Artikkelin pdf-versio

Positio 2/2018 sisällysluettelo

Kirjoittajat: Kaisa Savola ja Paula Salmela

Yhteiseurooppalainen TN-ITS -verkosto kehittää teknisiä ratkaisuja ja standardeja liikennedatan laadun ja ajantasaisuuden parantamiseksi.

Tuttu tilanne monelle tienkäyttäjälle: navigaattori näyttää nopeusrajoitukseksi 60 km tunnissa. Kohta kuitenkin huomaat tien reunassa olevassa liikennemerkissä lukeman 40 km/h. On helppoa vaihtaa liikennemerkki tien reunaan, mutta liikennepalveluiden ja älyliikenteen suosion kasvaessa tiedon nopea päivittäminen myös digitaalisiin lähteisiin muodostuu entistä tärkeämmäksi.

TN-ITS (Transport Network ITS Spatial Data) on eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on turvata tiestöön liittyvän tiedon ja etenkin datassa tapahtuvien muutosten nopea ja saumaton liikkuminen ylläpitäjiltä loppukäyttäjille. Yhteistyöverkostossa on mukana viranomaisia kuudesta Euroopan valtiosta, Suomi mukaan lukien.

TN-ITS -verkosto tukee liikennetiedon nopeaa jakelua laatimalla ohjeistuksia, työkaluja ja palveluita. Lisäksi töitä tehdään yhteisten standardien kehittämiseksi ja toiminnan kattavuuden parantamiseksi.

Uutta tietoa kerran päivässä

Digiroad-aineistossa tapahtuvat muutokset julkaistaan kerran vuorokaudessa Liikenneviraston kansallisen TN-ITS -rajapinnan kautta. Rajapintaan raportoidaan vain muutostiedot. Avoimesti kaikkien hyödynnettävissä oleva rajapinta on toteutettu yhteiseurooppalaisten määritysten mukaisesti. Muutostietoa jaetaan rajapintapalvelun lisäksi tiedostokoontina Liikenneviraston aineistopalvelun kautta.

Digiroadin TN-ITS -rajapinnassa julkaistaan tällä hetkellä nopeusrajoituksia ja suurin sallittu -rajoituksia koskevat muutokset. Data tarjotaan xml-muodossa.

Tavoitteena TN-ITS -yhteistyössä on myös kehittää Inspire-direktiivin kanssa linjassa olevat harmonisoidut määrittelyt muutostiedon jakamiselle.

TomTom ja HERE mukana TN-ITS -kehityksessä

TN-ITS -aineistoa hyödyntävät muun muassa navigointialan toimijat Tom- Tom ja HERE. Molemmat yritykset ovat olleet vahvasti mukana myös TN-ITS -prosessien kehittämisessä.

”TN-ITS -rajapinnan hyödyntäminen on HERE:llä pisimmällä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Näissä maissa meillä on pitkälle automatisoitu prosessi tiedon hyödyntämiseksi”, kertoo Samuli Lehtonen HERE:ltä.

Digiroad sisältää noin kolme miljoonaa tielinkkiä. Koko aineiston lataaminen muutamien tuhansienkin muuttuneiden kohteiden päivittämiseksi olisi turhan raskas prosessi. Tunnistamalla ainoastaan ne kohteet, joissa tiedon sisältö on aidosti muuttunut, voidaan päivitysprosessit ja laadunvarmistustoimet kohdentaa niille alueille, joilla tarvetta on.

”TN-ITS -palveluiden avulla muutostiedon välittäminen tapahtuu lennosta ilman raskaita lataus- ja muunnosprosesseja datan yhteensovittamiseksi omaan karttaaineistoomme. On hienoa nähdä, miten alan toimijat tekevät yhteistyötä standardien kehittämiseksi”, kiittelee Tom Jensen TomTomin karttaosastolta.

Suomesta otetaan mallia, mutta tekemistä riittää meilläkin

Suomi ja Pohjoismaat laajemminkin ovat jo ottaneet käyttöön kansalliset TN-ITS -rajapintapalvelut.

Hiljattain käynnistyneen EU-hankkeen myötä TN-ITS -yhteistyö on jalkautumassa kaikkiaan yhdeksään uuteen jäsenvaltioon.

Suomessa tavoitteena on tänä vuonna lisätä muutosrajapintaan uusia tietolajeja. Yhteistyö rajapinnan hyödyntäjien ja Digiroad-operaattorin välillä on tärkeää, jotta lisättävät tietolajit ovat relevantteja.

Digiroadin perusylläpidon merkitystä ei voi liikaa korostaa. Kuntien rooli Digiroad- aineiston aktiivisena ylläpitäjänä on kriittinen aineiston hyödynnettävyyden näkökulmasta.

Ilman kuntien säännöllistä ylläpitotyötä esimerkiksi nopeusrajoitustiedot eivät päivity ajantasaisesti kunnilta loppukäyttäjille, eli meidän jokaisen arkea helpottaviin järjestelmiin ja laitteisiin.

 

Kaisa Savola vastaa digiroad-operaattoripalvelussa digiroad-aineistoon liittyvästä viestinnästä. Paula Salmela vastaa tnits:n tietosisällön kehittämisestä. Yhteydenotot: info(a)digiroad.fi