Vantaa harppoo kohti tietomallipohjaista kaupunkisuunnittelua

Artikkelin pdf-versio

Positio 3/2018 sisällysluettelo

Kirjoittaja: Henry Westlin

Havainnekuva asuinalueesta.
MATTI-hankkeen ansiosta Vantaalla on pian reaaliaikainen tilannekuva esimerkiksi infran rakentamistilanteesta. Kuva: Vantaan kaupunki

 

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki, jossa on yli 220 000 asukasta. Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle kehitetään uutta MAankäytön Toimintamallia ja TIetojärjestelmää (MATTI), joka toimii digitaalisena kokonaisratkaisuna maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren hallintaan.

Esri Finland Oy:n ja M-Files Oy:n yhteistyökumppaneineen toimittama kokonaisratkaisu sisältää kartta- ja paikkatiedon, toiminnanohjauksen sekä asianja dokumenttienhallinnan. Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella on lähes 12 miljoonaa euroa.

MATTI-hankkeeseen osallistuu yli 40 toimialan keskeistä asiantuntijaa. Hankkeen kehitystyö alkoi vuoden 2016 syksyllä, ja kokonaisuudessaan se on käytössä vuoden 2020 alkupuolella. Syksyn 2018 aikana otetaan ensimmäisinä käyttöön kaupunkimallin hallinta sekä yleis- ja asemakaavoitus.

Vaikka yhteistyö on hankkeessa sujunut kaikkien osapuolten välillä hyvin, aikataulu on tällä hetkellä puolisen vuotta myöhässä suunnitellusta johtuen testausten, konversioiden ja integraatioiden arvioitua suuremmasta työmäärästä. Vanhat järjestelmät toimivat kuitenkin taustalla hankkeen käyttöönottoon saakka.

Uudet työkalut kuormittavat

Vantaalla on ollut pitkään käytössä mm. Bentleyn Microstation-ohjelmisto sekä CGI:n Facta-kuntarekisteri. MATTI-hankkeen kokonaisratkaisuun sisältyvät järjestelmät ovat kaupungille kokonaan uusia työkaluja, joiden opettelu on kuormittanut henkilöstöä esimerkiksi asemakaavakartan piirtämisen testauksessa.

Maankäytön suunnittelun ja infran kunnossapidon osalta pääkäyttöliittymänä toimii ArcGIS Pro. Infran suunnitteluohjelmistona toimii Novapoint BASE. M-Files-tiedonhallintaratkaisu sisältää toiminnanohjauksen lisäksi asianhallinnan, hankeyhteistyön, dokumenttien- ja tiedostojenhallinnan sekä käyttöarkistoinnin ja Nebula-pilvipalvelualustan. Rakennuslupien, julkisen kaupunkitilan ja ympäristökeskuksen lupien lupa- ja valvontaprosessit hallitaan osittain MATTIhankkeessa ja osittain Solitan lupapiste.fi-portaalissa. MATTI-kaupunkimalli hyödyntää kaikkia lupatietoja reaaliaikaisesti rajapinnan kautta.

Uuden toimintamallin sisäistäminen olennaista onnistumiselle

Äärimmäisen tärkeä osa MATTIhanketta on uuden digitaalisen toimintamallin oivaltaminen, kuvaaminen ja jalkauttaminen. Digitaalisuuden hyödyt saavutetaan vain luopumalla vanhoista toimintavoista. Uusien yhtenäisten toimintamallien juurruttaminen tulee vaatimaan valtavasti työtä koko organisaatiolta, ja se kuormittaa erityisesti esimiehiämme. Hankkeen onnistumisen edellytys avoimen viestinnän lisäksi on, että koko toimialan johto sitoutuu hankkeeseen ja seuraa säännöllisesti sen etenemistä.

MATTI-hankkeen ytimessä on operatiivinen ja semanttinen 3D-kaupunkimalli. Vantaan paikkatiedosta vastaava kaupunkimittaus on systemaattisesti kehittänyt omaa kaupunkimalliaan koko 2010-luvun ajan. Sen ovat mahdollistaneet mm. automatisoidut tiedonkeruumenetelmät, joilla voidaan hyödyntää valtavia tietomassoja.

Kaupunkimalli on tähän asti ollut ”ainoastaan” paikkatietoasiantuntijoiden työkalu, mutta MATTI-hankkeen myötä kaupunkimallin kaikki ominaisuudet saadaan koko toimialan ja myös kuntalaisten käyttöön. Lisäksi kaupungin tuottama avoin data tarjoaa sovelluskehittäjille liiketoimintamahdollisuuksia.

Tiedot (esim. kiinteistö- ja kaavatiedot) kirjataan jatkossa vain kerran ja yhteen paikkaan, josta ne ovat saatavilla kaikkiin muihin prosesseihin. Keskitetty tietovarasto tukee kaupunkimallia, kun esimerkiksi kiinteistörekisteritietoja ei tarvitse ajaa erillisistä järjestelmistä.

Kohti tietomallipohjaista kaupunkisuunnittelua

MATTI-hankkeen etenemisen myötä Vantaa siirtyy julkisen kaupunkitilan eli katujen ja puistojen tietomallipohjaiseen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Tietomallitekniikka parantaa omaisuu ja suunnitelmien laatua, tiedon elinkaaren hallintaa sekä tiedon joustavaa liikkumista prosessien eri vaiheiden ja toimijoiden välillä.

Infran elinkaarta pidetään jatkossa yllä kaupunkimallissa. Siihen liittyy toistaiseksi paljon ratkaisemattomia asioita, kuten mitä infran toteumamallien ”as build” ominaisuustietoja pidetään yllä kaupunkimallissa ja miten tietoja mallion rikastetaan, kun kohde tulevaisuudessa palautuu saneeraussuunnitteluun.

Työtavat muuttuvat, jopa digitalisoituvat

Työnkulkua tehostetaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta, jolloin turha odottelu ja hukkatyö vähenevät Lean-hengessä. Henkilöstö tulee toimimaan entistä itsenäisemmin jokaisen vastatessa omasta työsuorituksestaan, mikä edellyttää yhteisesti hyväksyttyjä pelisääntöjä.

Työsuorituksia ohjataan herätteillä. Esimerkiksi kunnossapitäjälle välitetään mobiililaitteeseen ilmoitus kunnostettavasta kadunkalusteesta ja kun työ on valmis, työntekijä merkitsee sen valmiiksi. Työsuoritus päivittyy kaupunkimalliin automaattisesti ja päivitystapahtumasta jää jälki metatietona. Suunnittelussa lähtötietojen kerääminen ja lähtötietokokousten tarve vähenevät, koska järjestelmä tekoälymäisesti ehdottaa ja analysoi kunkin suunnitteluvaiheen tarvitsemat lähtötiedot ja ohjelmistot suunnittelijan työpöydälle rooliperusteisesti.

MATTI-hankkeen suurimmat rahalliset hyödyt arvioidaan saatavan tietomallipohjaisesta maarakentamisesta. Prosessien tehostuminen tuo työaikasäästöjä. Johdolla ja henkilöstöllä on käytössään reaaliaikainen tilannekuva esimerkiksi infran rakentamistilanteesta.

 

Kaupungininsinööri Henry Westlin johtaa Vantaan Kuntatekniikan keskuksen tulosaluetta ja toimii MATTI-hankkeen tuoteomistajana ja ohjausryhmän puheenjohtajana. sähköposti: etunimi.sukunimi(a)vantaa.fi