StandardiPositio: Paikka- ja tilastotietojen yhdistämistä pilotoidaan Paikkatietoalustassa

Artikkelin pdf-versio

Positio 3/2018 sisällysluettelo

Kirjoittaja: Timo Aarnio

Table Joining Service tuo taulukkomuotoiset aineistot pian kartalle

Table Joining Service, lyhyemmin TJS, on standardisoitu rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikka- ja tilastotietojen yhdistämisen ja jatkokäytön. Tämä OGC:n (Open
Geospatial Consortium) standardi on hyväksytty jo vuonna 2010, mutta sen käyttö on jäänyt vähäiseksi.

Table Joining Service -standardin päivitystarpeesta kirjoitettiin Positiossa 4/2016. Päivitys on käynnistynyt Maanmittauslaitoksen vetämänä, ja työ etenee suunnitellusti implementaatio edellä.

Toteutustekniikaksi on valittu WFS 3.0 -standardiluonnoksestakin tuttu OpenAPI. Ensimmäinen versio toteutuksesta valmistui kesän alla ja seuraavaksi selvitetään
mihin suuntaan toteutusta kannattaa viedä, jotta päivityksestä saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

TJS mahdollistaa paikkatietojen ja taulukkomuotoisten tietojen yhdistämisen rajapintapalvelun avulla ja tekee taulukkomuotoisten aineistojen tarkastelun kartalla helpoksi. Koska kyseessä on rajapintapalvelu, hyödyntämiseen tarvitaan lisäksi sovellus, joka hoitaa kommunikoinnin rajapintapalvelun kanssa. Tässä näyttämölle astuu Paikkatietoalusta. Paikkatietoalustaan rakennettiin kevään ja alkukesän aikana integraatio uuteen TJS-toteutukseen, ja tämän pilottitoteutuksen avulla on tarkoitus kerätä käyttäjäpalautetta ohjaamaan kehitystä.

Paikkatietoalustan tiedon yhdistämispalvelu tarjoaa selkeän ja yksinkertaisen käyttöliittymän aineistoyhdisteiden tekemiseen.

Yhdistäminen aloitetaan valitsemalla käytettävä paikkatietoaineisto. Palveluun on viety tarjolle tilastoinnissa yleisesti käytettyjä aluejakoja (kuntajako, seutukuntajako ja maakuntajako) vuosilta 2013–2018. Aineistoja voidaan lisätä tarpeen mukaan.

Seuraavaksi valitaan yhdistettävä taulukkomuotoinen aineisto. Tuettuna on ensimmäisessä vaiheessa CSV-muotoiset tiedostot. Tiedoston valitsemisen jälkeen syötetään CSV-tiedoston parametrit, kuten aloitusrivi, avainsarakkeen numero ja yhdistettävien arvojen sarakenumerot. Yhdistämisen tuloksena syntyy raportti, joka sisältää perustiedot yhdistämisen onnistumisesta sekä tarjoaa yhdistetyn aineiston eri muodoissa jatkohyödyntämistä varten.

Paikkatietoalusta julkaistiin rajatulle joukolle testikäyttöön 20. syyskuuta. Pilottia kehitetään palautteen perusteella ja lopullisesti sen kohtalosta päätettäneen alkuvuodesta 2019.

Mikä OpeApi?

OpenAPI on spesifikaatio REST-tyyppisten, koneluettavien rajapintapalveluiden kuvaamiseen, tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Alun perin OpenAPI tunnettiin nimellä Swagger, ja sen ympärille on kehittynyt useita työkaluja helpottamaan rajapintapalvelun kehitystä ja hyödyntämistä. OpenAPIa kehitetään The Linux Foundationin vetämänä yhteistyössä. Perustajajäseninä kehitysyhteisössä ovat muun muassa Microsoft, Google, PayPal ja IBM.

 

Timo Aarnio toimii johtavana asiantuntijana Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa avoimien standardien ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen parissa. Erityisesti häntä kiinnostaa eri tavoin visualisoitu (paikka)tieto ja modernit tavat hyödyntää dataa. Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)maanmittauslaitos.fi