Hyppää pääsisältöön

Paikkatieto polttoaineena monessa moottorissa

Teksti: Katri Isotalo

Paikkatietoa hyödyntävät ekosysteemit hallitsivat Business Finlandin kasvumoottorikilpailuja.

Hallitus ohjasi Business Finlandin kautta kasvumoottoreiden rahoitukseen yhteensä 60 miljoonaa euroa lainamuotoista pääomarahoitusta vuosina 2018 ja 2019. Kasvumoottoreiksi määriteltiin yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtäävät liiketoimintaekosysteemit.

Business Finland ohjasi kasvumoottoreille lainamuotoista pääomarahoitusta alustayhtiöiden pääomittamiseen ja ekosysteemien orkesterointiin. Pääomarahoitus on Business Finlandin uusi rahoitusmuoto. Toisin kuin projektirahoitus, se on niin sanottua kärsivällistä rahoitusta yrityksen kehittämiseen. Laina maksetaan takaisin siinä vaiheessa, kun yrityksellä on jaettavaa. Se ei laimenna omistusta ja valtion omistuksesta pääsee eroon maksamalla lainat pois.

Kasvumoottorihankkeet perustuvat yritysvetoisiin yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmalleihin.

Rahoituspäätökset tehtiin kilpailutuksen perusteella. Sen voittivat tarjoukset, joiden vaikutukset arvioitiin merkittävimmiksi. Rahoitetuista hankkeista suurin osa hyödyntää paikkatietoja.

Pääomalainaa saivat ensimmäisellä kierroksella viisi alustayritystä, joista suurimman potin nappasi kaukokartoitusyritys Iceye. Muita ensimmäisellä kierroksella rahoitettuja kasvumoottoreita olivat Kyyti Groupin kutsuliikennealusta, Suomen Tilaajavastuun data-alusta, Vediafin tavaralogistiikan digitalisointihanke sekä Griffin Refineries Oy:n kiertotalousalusta.

Toisella kierroksella pääomalainaa saivat päästökompensointialustaa kehittävä Compensate, älyä satamien ja meriliikenteen toimintaan kehittävä Awake.AI, tekoälyn markkinapaikka silo.AI ja uusiutuvan energiantuotannon alustaa kehittävä Flexens.

Orkesterointirahoitusta saivat lisäksi Merituulivoimaekosysteemiä koordinoiva Gaia Consulting Oy ja itseohjautuvan meriliikenteen One Sea -ekosysteemiä koordinoiva DIMECC Oy – näissäkin paikkatiedot vahvasti mukana! Orkesterointirahaa sai myös Helsingin yliopistollisen sairaalan HUSin koordinoima CleverHealth Network.


Iceye Oy: Internet of Locations 
Iceyen Internet of Locations -hankkeen tavoitteena on luoda ja johtaa ekosysteemiä, jossa satelliiteilla kerätystä datasta jalostetaan uusia palveluita. Lainalla rahoitetaan uusien tutkakuvantavien SAR-satelliittien valmistusta.

Kyyti Group Oy: Smart Mobility Ecosystem 
Kyyti Group Oy kehittää edistyksellistä MaaS- eli liikkuminen palveluna -alustaa, joka kokoaa yhteen liikenneoperaattoreita, yrityksiä ja julkisia tahoja. Alusta tarjoaa tulevaisuudessa kuluttajille aiempaa tehokkaampia, helpompia ja ympäristöystävällisempiä liikkumisen palveluita. Tavoitteena on edistää esimerkiksi julkista liikennettä kaupunkikeskusten ulkopuolelle.

Vastuu Group (entinen Tilaajavastuu Oy): Trust Platform 
Suomen Tilaajavastuun Platform of Trust tavoittelee kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuusloikkaa yhteisellä data-alustalla, markkinapaikalla ja toimijoiden yhteisöllä. Alan digitalisaatiota on jarruttanut erityisesti luotettavan datan puute ja datan siiloutuminen. Platform of Trustin avulla ekosysteemi voi tuottaa luotettavaa, digitaalista dataa rakennus- ja kiinteistöalalle.

Vediafi Oy: Vedia CaaS 
Corridor as a Service -ekosysteemissä muodostetaan Suomeen pohjoismaista hubia, jossa tavaralogistiikkaa sujuvoitetaan toimintoja digitalisoimalla. Yksi konkreettisista tavoitteista on saada kuntoon läntisen Kiinan ja Euroopan välinen kuljetuskäytävä, Nordic Silk Road.

Griffin Refineries Oy: Plastic Waste Refining Ecosystem 
Plastic Waste Refining Ecosystem kokoaa yhteen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jätteen keräystä ja kierrätystä, teknologiakehitystä, kierrätysmuovin käyttöä ja insinööritoimisto- ja rahoituspalveluja. Kotimaisten yritysten lisäksi mukana on suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka helpottavat ekosysteemin pääsyä globaaleille kierrätysmuovin markkinoille.

Compensate-säätiö: kansainvälinen päästökompensoinnin ekosysteemi 
Compensate-säätiö kehittää ekosysteemiä, jossa päästökompensointi on sisäänrakennettu kaikkeen päästöjä aiheuttavaan toimintaan. Business Finlandin pääomalainan avulla säätiö kehittää alustaa, jolla päästökompensointia voidaan helpottaa kansainvälisesti ja samalla luodaan bisnesmahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Awake.AI: Älyä satamien ja meriliikenteen toimintaan 
Awake.AI kehittää erikokoisiin satamiin skaalautuvaa ohjelmistoalustaa, joka tehostaa logistiikkaketjuja tekoälyn avulla. Tekoälyllä parannetaan tiedonkulkua ja mallinnetaan eri toimijoiden muodostamaa ketjua. Läpinäkyvyyden ja ennakoinnin myötä odotusajat satamissa lyhenevät.

Silo.AI: Tekoäly yritysten käyttöön
Tekoälylaboratorio Silo.AI kehittää ekosysteemiä, joka tuo tekoälyn tarjoajat, työkalut ja tekoälyä tarvitsevat yritykset yhteen.

Flexens: Uusiutuvan energiantuotannon kokonaisratkaisu
Flexens on alusta, joka tarjoaa ratkaisuja edulliseen uusiutuvan energiatuotannon integrointiin eri toimijoiden kesken. Alkuvaiheessa ratkaisuja kehitetään ja testataan Ahvenanmaalle rakennettavassa yhteiskuntakokoluokan demossa, Smart Energy Ålandissa.